Vins naturals

Els riscs mediambientals que pateix el planeta fan augmentar la sensibilitat de les noves generacions cap a la producció sostenible, fet que fa incrementar la demanda de productes Bio, més naturals, saludables i respectuosos amb el consumidor i el medi ambient.

El mateix temps, la globalització fa que els consumidors es tornin a interessar per els aliments de tota la vida, les coses bàsiques i naturals, i cada cop més, els consumidors es decanten per els aliments artesanals, elaborats amb matèries primeres de qualitat, i si pot ser, amb una història personal darrera o una certificació d’origen.
En el món del vi, aquesta tendència es tradueix en un interès per descobrir vins pròxims elaborats de la forma més natural possible. Això fa, que augmentin els projectes de petits productors que aposten per fer petites quantitats de vi, utilitzant els processos més naturals, amb una mínima manipulació i sense fer ús dels additius químics.

Els vins naturals tenen per objectiu oferir l’expressió més pura del vi, el que podríem dir, la més fidel traducció del suc de raïm fermentat. Així és com els vins naturals condueixen irremeiablement a vins realment autèntics i més saludables. No per això, més bons, adjectiu totalment subjectiu, però si fa que aquesta tendència modifiqui, en certa manera, la forma d’entendre la qualitat del vi.

En consonància, creix el ventall de vins ecològics o biològics, naturals o orgànics i biodinàmics. La multiplicitat d’aquests termes i la seva constant evolució fa que existeixin diversitat de definicions. A més, cada país té la seva pròpia llei per regular la seva elaboració, el que en definitiva, causa un problema per els productors que exporten el seu vi.

Actualment, existeixen segells oficials com la CCPAE per els vins ecològics a Catalunya, el segell Demeter per els vins biodinàmics, i com a segell no oficial, hi ha el PVN, per els vins naturals. No obstant, sembla que no és fàcil posar-se d’acord amb els paraigües que han de reconèixer aquests productes.

A més, existeixen les reivindicacions de l’Associació de productors de vins naturals, que pretén un comportament per ells més ètic en contra de l’afany de negoci, i demana que els vins portin una etiqueta amb la llista d’ingredients i informar així als consumidors, enlloc d’utilitzar certificacions amb etiqueta clara però reglaments complexes.

Per aquest motiu, molts productors decideixen elaborar vins ecològics, naturals o biodinàmics, sense un distintiu que els identifiqui com a tal, i fan una tasca important per donar a conèixer els seus vins dins els cercles de persones amb més sensibilitat cap aquests productes.

http://www.elsingular.cat/vadevi/notices/2016/03/vins_naturals_7579.php