Transició energètica en micropobles i comarques rurals

La necessitat:

Les comarques rurals han estat els territoris més perjudicats pel model energètic que ha caracteritzat Catalunya fins a l’actualitat, esdevenint grans centres productors d’energia, amb el cost ambiental i estètic que això suposa, però sense que la riquesa generada hagi repercutit al territori. Fins i tot amb la producció d’energia renovable, a través de centrals eòliques o solars, s’ha demostrat que el model segueix sent injust territorialment i social.

En un moment d’emergència climàtica com l’actual, l’aposta per les energies netes i renovables s’ha intensificat Les comarques rurals es veuen amenaçades per un allau de projectes i macrocentrals impulsats per grans empreses de capital privatque responen més a les dinàmiques especulatives, i de substitució urgent dels combustibles fòssils, que no pas a un qüestionament del model de producció i consum d’energia. Tampoc no es tenen en compte les repercussions que pot tindre l’ocupació del sòl agrícola ni les seves conseqüències socioeconòmiques, culturals, ambientals i paisatgístiques.

L’alternativa:

La sobirania energètica és un model que pretén desmercantilitzar la generació, el consum i l’emmagatzematge d’energia, aconseguint que els pobles i comarques construeixin models energètics renovables, democràtics, sostenibles, descentralitzats i arrelats al territori.

Les comunitats energètiques locals són cooperatives que situen la gestió de l’energia en mans de cada poble , creant una comunitat d’autoconsum ,que per una part genera energia renovable (fotovoltaica, eòlica, hidràulica, biomassa, etc.)  i per l’altra la consumeix, fent partícips a la població i tancant el cercle.

Experiències referents:

Comunitats energètiques locals: s’estan implementant en diferents municipis per produir i distribuir l’energia a nivell de barri o municipi a través de figures mancomunades público-cooperatives. Permeten fomentar l’autoconsum de forma conjunta, gestionarl’energia generada i consumir-la de manera conscient i responsable entre veïnes/entitats o administracions. També s’empren per abastir infraestructures municipals, com instal·lacions o enllumenat públics. Guia per administracions locals: https://www.ripollesgesbisaura.org/wp-content/uploads/2020/12/CE-Definitiu.pdf

Viure de l’aire: projecte comunitari d’energia eòlica al municipi de Pujalt: https://www.viuredelaire.cat/

Compres col·lectives d’autoproducció solar: des dels grups locals de Som energia s’organitzen compres col·lectives de kits d’autoproducció solar: https://www.somenergia.coop/ca/produeix-energia-renovable/autoproduccio/

Darrerament el grup local del Baix Penedès va organitzar una compra conjunta de 100 unitats d’autoproducció solar al Camp de Tarragona. El grups locals treballen de manera autònoma, vinculant les sòcies amb l’estructura de la cooperativa, representant-la davant les administracions locals i impulsant projectes als seus territoris.

Generació d’energia al municipi de Senan: l’Ajuntament té previst ‘desconnectar-se’ de la xarxa elèctrica, per generar la seva pròpia energia per abastir els equipaments municipals. Amb aquesta mesura, a part d’apostar per l’autoconsum, es reduirà al mínim la factura de la llum i els diners que s’estalviïn es destinaran a altres projectes del poble. https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Senan-generar-la-seva-prpia-energia-per-abastir-equipaments-municipals-20201018-0079.html

Energia solar d’autoconsum a Viladamat: campanya de finançament col·lectiu per una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a l’edifici del consistori municipal. És un projecte “Km0”, inicialment reservat perquè el mateix veïnat del municipi faci d’inversor, amb una participació màxima de 500€. Es va impulsar l’any 2017. http://www.viladamat.cat/

Qui ens pot ajudar:

SOM Energia: Cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre. Ofereix el servei de producció i comercialització d’energia elèctrica de fonts renovables. Es pot realitzar de forma senzilla el canvi de factura a aquest proveïdor d’energia verda i cooperativa.  https://www.somenergia.coop/ca

Agència Comarcal de l’Energia de la Conca de Barberà: ens públic que dona suport  als municipis de la Conca de Barberà per a fer efectiu l’estalvi energètic i planificar la seva transició energètica. Consell Comarcal Conca de Barberà: 977 8612 32

Emelcat: cooperativa que assessora i acompanya en processos de transició energètica, desenvolupant sistemes de generació, emmagatzematge i distribució d’energia per a comunitats locals. www.emelcat.cat

Associació de municipis i entitats per l’energia pública: en formem part la Xse, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i 50 municipis per avançar cap a la municipalització de les xarxes de distribució, lluitar contra la pobresa energètica, avançar cap a la generació distribuïda i la transició energètica justa, assolir la sobirania energètica. https://xse.cat/creacio-amep/

Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA): Xarxa de Grups d’Acció Local catalans (Programa Leader), que entre d’altres línies d’acció promouen l’ús d’energies renovables, l’autoconsum i la transició energètica de les activitats econòmiques dels territoris rurals. www.arca.cat