El territori, l’element central

Discurs pronunciat el dia 17 de febrer de 2017 en el marc de l’inici de les Jornades del Paisatge de la Conca de Barberà

Bon vespre,

Moltes gràcies a tots per ser aquí.

Gràcies al president, Francesc Benet,  al conseller de paisatge Josep M. Vidal, als serveis tècnics, personificats en la Mireia Bonet, per convidar-nos i per la iniciativa d’aquestes Jornades del Paisatge.

Abans de res també volia fer una sèrie de mencions i agraïments. Vull començar pel Sr. Josep Pijoan, que és la persona que va acceptar aquest repte i que des del primer dia del mandat com a president del Consell va tenir clar que s’havia de potenciar i treballar en la línia de la defensa del paisatge.

M’agradaria agrair també a totes aquelles entitats/associacions i persones que porten anys treballant pel paisatge i el territori a la nostra comarca i que avui es mereixerien ser aquí dalt, més que nosaltres segurament. A tots els qui heu mantingut la flama encesa de la defensa del territori i de la comarca tots aquests anys, gràcies.

També voldria fer un reconeixement públic a tots els col·laboradors de La Conca 5.1, en general, però, especialment, als qui ens parlen del territori, del paisatge i de la geografia en els seus articles i que, durant aquests anys, ens han permès aprendre i conèixer aquesta temàtica. Estic parlant del Manel Martínez, la Núria Foguet, el Xavi Buqueras, el Ferran Civit, el Carles Bertran, el Joan Pons Solé, el Joan Nogué, el Jaume Busquets, la Roser Vernet, la Pilar Rodríguez, la Susana Pascual entre molts d’altres.

__

Avui és un dia d’esperança, un dia esperat des fa temps. És un dia d’il·lusió. De veure que la feina que hem fet aquests anys ha fet el seu pòsit i ha servit per intentar canviar certes coses, si més no pensaments, actituds i intencions. Ara falta posar-ho en pràctica i avui és un bon dia per començar.

Estem contents perquè ja fa gairebé quatre anys que vam publicar l’article “Carta del Paisatge de la Conca de Barberà” on reclamàvem que s’iniciés un procés d’elaboració de la Carta del Paisatge al nostre territori. També fa més d’un any i mig que, en aquesta línia i juntament amb altres associacions de la comarca vam publicar el manifest “Compromís per La Conca.” I aviat en farà dos que vam organitzar una jornada de debat sobre eines/elements de protecció del territori i del paisatge amb el Joan Nogué, la Roser Vernet, el Xavi Buqueras i la Pilar Saura. Aleshores, la platea d’assistents era molt diferent de la d’avui: entre els qui van venir no hi havia cap representant públic.

Per tant, hi hagut un canvi, en el qual les últimes eleccions municipals han marcat un punt d’inflexió. És un canvi que valorem positivament. És un canvi del qual ens n’alegrem. Però també és un canvi que es troba en una fase inicial i que cal consolidar.

Avui iniciem un procés que ens portarà, juntament amb el Pla Estratègic (de la Conca de Barberà) que també impulsa el Consell Comarcal, a pensar, repensar i proposar un model per a la comarca.

Un model que ens conduirà a decidir i a haver de triar. I, en aquest sentit, des de La Conca 5.1 volem que sigui un procés obert, sense apriorismes i en què es pugui parlar de tot, on fins i tot es pugui posar en qüestió algunes de les iniciatives o projectes que fa temps que estan a l’agenda pública, com ara l’establiment de nous polígons logístics o d’altres actuacions previstes que tinguin afectació en el paisatge. I que per tant, entrin en contradicció amb el model de paisatge i de territori que la Carta del Paisatge pugui definir.

__

Des de la Conca 5.1 apostem per: EL TERRITORI COM A ELEMENT CENTRAL

Què vol dir que entenem EL TERRITORI COM A ELEMENT CENTRAL?

Vol dir que el concebem en el centre del vi i del turisme. En el centre de l’agricultura i el sector serveis.

Vol dir que pensem en el territori com a element vertebrador de les polítiques econòmiques i socials, com a puntal imprescindible del model econòmic de la Conca de Barberà i, per extensió, d’altres zones de caràcter rural.

Per exemple, el vi i el turisme necessiten d’un territori, d’un espai geogràfic delimitat per poder-se posicionar i oferir alguna cosa més que el contingut d’una ampolla o un espai de visita. Necessiten poder explicar perquè el que hi ha dins aquesta ampolla és el reflex del paisatge que l’envolta i que el turisme trobi en el territori una experiència única. Des d’un punt de vista, si es vol, estratègic, tant un àmbit com l’altre necessiten d’un territori que els aculli, que els doni personalitat, identitat, forma i atractiu.

El territori necessita d’una economia i d’un turisme que li siguin propicis, que promoguin el seu respecte, manteniment, protecció i valorització.

En el cas de la Conca de Barberà, la pagesia, l’agricultura, el vi, el turisme cultural i gastronòmic i els serveis que hi estan relacionats, així com l’economia de les noves energies renovables (com la biomassa) poden ajudar a afavorir aquesta protecció i a fer de tot aquest espai un sector econòmic que permeti que tant el jovent com d’altres col·lectius trobin oportunitats a la comarca, que es creïn llocs de treball.

Totes aquestes interrelacions, canvis i propostes no són possibles i, des de La Conca 5.1, no les podem entendre sense un element fonamental: sense les persones del territori! Sense la societat d’aquest territori.

La reciprocitat entre les dinàmiques turístiques i les dinàmiques dels paisatges ens ha de fer extremadament prudents amb els projectes i les actuacions en el paisatge, per tal de no malmetre una part del nostre patrimoni que a vegades ha estat maltractat. Aquesta reciprocitat ofereix l’oportunitat de millorar l’estat dels paisatges i la qualitat de vida de les persones mitjançant intervencions sostenibles i respectuoses amb els valors paisatgístics.

En aquest sentit, la Iniciativa de la Carta de la Terra considera que només serà possible el creixement sostenible si es garanteix la transparència i la participació de la societat civil en el procés de presa de decisions. Per la seva banda, la Convenció d’Aarhus estableix un enllaç directe entre els drets ambientals i els drets humans, i reconeix en el seu preàmbul “el dret de cada persona a viure en un entorn adequat i l’obligació, tan individual com en associació amb altres persones, de protegir i millorar el medi ambient”.

Necessitem d’elements paisatgístics favorables, especials, originals per potenciar la seva activitat i dotar-los d’un caràcter únic que els aporti un valor afegit i els permeti crear un relat, una història que tanqui tot el cercle.

Sense un territori, un patrimoni, una història al darrere ni el vi, ni el turisme, tenen poc recorregut o tenen poc  sentit!

En definitiva, cal entendre el paisatge com a eix vertebrador de tots i cadascun dels plantejaments, elements i processos que han de conformar el model de desenvolupament socioeconòmic i cultural d’un territori.

___

Aquest projecte ens l’hem de creure tots. Acabi com acabi, més que mai en aquest cas l’important ha de ser el camí, perquè si es fan les coses ben fetes, el camí serà el que determinarà el resultat final i serà el que crearà les dinàmiques, les sinergies imprescindibles.

Hem d’estar decidits a fer-ho i a assumir que potser caldrà repensar projectes o iniciatives que teníeu previstes. Si ho fem, ho hem de fer bé, i amb totes les conseqüències. Si no, tota la feina que puguem fer no tindrà sentit.

Som Conca de Barberà, i només com a Conca de Barberà, ens en podem sortir. Hem d’agafar l’exemple que ens mostra el Priorat. Amb les diferències que pertoquin, però tenint en compte que la idea de comarca, la transversalitat del procés, la determinació i la persistència han de ser les nostres principals guies de treball.

La Conca de Barberà es mereix un futur pensat, treballat i consensuat. El futur de la comarca no es pot reduir a construir geriàtrics, que potser també s’hauran de fer, i a deixar que ens dictin des de fora què hem de ser i com ser. Assumim la responsabilitat, perquè la Conca de Barberà té per davant un futur alternatiu que hem d’escriure entre tots.

Un futur que passarà tant sí com no per la protecció del paisatge i per la valorització del territori!

Moltes gràcies!