Temperatura global

Aquest video elaborat per l’Institut Goddard d’estudis espacials mostra l’evolució de la temperatura terrestre des del 1880 fins al 2017. S’han utilitzat dades de 6.300 estacions meteorològiques i múltiples dades de la temperatura de la superfície oceànica. En blau les temperatures inferiors a la mitjana del periode 1951-1980 i en groc-taronja  les superiors.

La tendència a l’alça de la temperatura en les darreres dècades és evident. Entre moltíssimes altres conseqüències això provoca el desplaçament de la frontera de la vinya cap a latituds més septentrionals i cap a majors altituds i a casa nostra, la lluita de l’enòleg per preservar en els vins l’equilibri d’acidesa i alcohol, el primer a la baixa, el segon a l’alça.