On són les dones? A La Conca 5.1 hi són!

Avanço que aquest article, a banda de servir com a eina de reivindicació, també són paraules d’agraïment que serveixen per fer visible que hi ha mitjans de comunicació que creuen en la paritat entre homes i dones. Com, per exemple, aquest on ara mateix escric: La Conca 5.1.

Començo, però, per la part reivindicativa. Fa uns mesos, es va presentar públicament el col·lectiu #onsónlesdones, format per dones amb una estreta relació amb els mitjans de comunicació. La raó fonamental del seu naixement és denunciar que la presència d’opinadores als mitjans catalans és molt minsa. Percentualment, rarament sobrepassa el 40% i normalment, se situa entre el 10 i el 20%. Faig un parèntesis per dir que les dones, segons dades de les Nacions Unides, representem un 49,6% de la població mundial. La meitat gairebé. Doncs bé, això no es tradueix ni de lluny en més presència de la que tenim als mitjans. Especialment, a les seccions d’opinió i a les tertúlies.

Per què ens centrem en aquests espais i no en la cultura o els esports, per exemple? Perquè són les seccions d’opinió les que tenen una gran influència i capacitat de transmetre idees al lector, oient o espectador. Són, per tant, la tribuna privilegiada des d’on les idees tenen la màxima difusió. Altaveus que no es deixen a mans d’alguns per atzar. O és que creieu possible que el 80% dels millors opinadors provinguin només del 51% de la societat? Estadísticament, és improbable.

El que trobem cada cop que mirem les tertúlies televisives i radiofòniques o llegim les opinions de diaris en paper o digitals, són, la gran majoria de vegades, homes. En una societat plural i diversa, on les dones participem activament en diferents espais, com és que la nostra veu és silenciada? No hi ha cap justificació per a la sobrerepresentació actual dels homes. Entre d’altres coses, aquesta sobrepresentació masculina provoca que l’opinió no sigui reflex de la diversitat i la complexitat social, sinó que sigui una opinió esbiaixada i parcial.

La societat i, evidentment, els mitjans de comunicació han evolucionat per adaptar-se als nous canvis. Però, tot i així, han estat incapaços d’incorporar dones professionals i expertes en els seus espais d’opinió per ser-ne altaveus. El reconeixement de les dones s’incrementa, hem passat a ocupar càrrecs de responsabilitat a les administracions i empreses, estem liderant moviments socials de gran envergadura. Per tant, també és el moment que trenquem el desequilibri present als mitjans de comunicació. És el moment de visibilitzar la invisibilitat femenina als mitjans i de capgirar aquesta situació.

Però no tots els mitjans subrepresenten les dones. L’equip col·laborador de La Conca 5.1 compta amb 37 dones i 37 homes. Paritat absoluta. No sé si l’exactitud en les xifres és buscada o es tracta d’una casualitat. El que no és casualitat és l’elevat número de dones opinadores que incorpora. La Conca 5.1 creu en la paritat però més que això creu en les dones del territori com a valuoses opinadores del què ens envolta. I aquest és un dels valors més importants que pot tenir. Per això i molt més, gràcies.