Smart destination

En aquesta càpsula Damià Serrano ens parla de dos conceptes molt importants en el camp del turisme com són les smart destination i la big data. La relació entre aquests dos elements és clau per tal de millorar la competivitat de les destinacions turístiques.

Serrano també explica els diversos nivells que existeixen a casa nostra de desenvolupament de les smart destination i la gestió de les grans dades turístiques, les grans destinacions turístiques el seu desenvolupament és més elevat que a les destinacions més petites.

També repassa breument el recorregut històric fins arribar a la denominació actual de smart destinations, així com quins són els agents que controlen aquesta informació i com la utilitzen. Explica el cas dels creuaristes de Barcelona i conclou recordant que la gestió humana d’aquestes dades és vital per no perdre’s en el gran núvol de dades que tenim actualment.