Simpòsium

La paraula simpòsium és d’origen greg. Es forma a partir de dues arrels que venen a significar “Beure junts”. El sentit actual de la paraula (trobada entre experts per dialogar al voltant de la seva matèria) deriva del costum habitual entre els gregs en la llarga sobretaula posterior als simpòsiums, de discutir i enraonar, sempre en presència de vi.

Els homes es reclinaven en coixins, arrepenjats sobre els seus colzes, un costum après dels assiris cap al 600 ac, i un posat associat als pobles nòmades.

La paraula està marcada eternament pel més famós dels diàlegs de Plató, “El convit”, en el qual l’ilustre filòsof explica com han de ser els veritables simpòsiums.