Articles de
Desenvolupament social i territori

Desenvolupament social i territori és una secció mensual que vol aportar al debat de la planificació territorial un enfocament centrat en la millora social i del benestar del conjunt de la població a partir de la presentació, en forma de glossari, de diferents conceptes vinculats amb una nova cultura del territori que, a més d’aspectes de desenvolupament econòmic, incorpori una mirada moral i ètica del territori. Amb Carles Bertran.

Construir un relat de territori

Durant aquests darrers mesos hem compartit diferents conceptes que, al meu parer, formarien part d’una nova manera d’entendre les polítiques de desenvolupament territorial, més centrades en els aspectes socials que no pas en el mer creixement econòmic. Hem parlat, doncs, de cooperació, participació, gestió de la diversitat, sensibilització contra els estereotips i els prejudicis, autoestima,…

Llegir Més
Apoderament

L’apoderament és la forma normalitzada pel Consell supervisor del Termcat, del terme anglès empowerment, que segons el diccionari Collins significa “to give or delegat power or authority” (donar algú poder o autoritat). En aquest sentit, apoderament deriva del verb català apoderar, que té el mateix sentit que el verb anglès, i que significa “atorgar poders…

Llegir Més
Compromís

La paraula compromís té la seva arrel etimològica en la paraula llatina “compromissum”, formada per “com” (mutu) i “promissum” (promesa). És a dir, literalment significa “promesa mútua”, però entesa com una obligació que sorgeix de forma voluntària entre dues persones. De fet, les tres primeres accepcions de compromís recollides al Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans…

Llegir Més
Cooperació

Etimològicament, cooperació prové del terme llatí cooperatio, format pel prefix co-  (con, reunió, unió), operari (treballar, actuar) i el sufix -ció (acció i efecte). És a dir, cooperació voldria dir l’acció de treballar en comú. En aquest sentit, i  segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, la cooperació s’ha d’entendre com l’acció col·lectiva que persegueix…

Llegir Més
Desmuntant prejudicis

Segons el Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, la primera accepció del terme estereotip és “Planxa de metall tipogràfic obtinguda amb un motlle que és l’empremta d’una o més planes compostes amb caràcters mòbils”. I si bé la segona accepció té a veure amb les idees prefixades que hom té sobre determinades…

Llegir Més
La cohesió social

Del llatí cohaesum, cohesió és l’acció i l’efecte d’adherir-se o reunir-se les coses entre si. Així, des d’una perspectiva estrictament etimològica, la cohesió està relacionada amb l’establiment d’un lligam entre diferents parts d’un tot. Si ens remetem a l’àmbit de les relacions socials, la cohesió social es refereix als lligams i al consens que s’estableixen…

Llegir Més