Què som? A qui volem?

Moltes vegades no sabem com classificar-nos. La pregunta és: què som? o quin tipus de destinació som? Possiblement, un gran nombre de persones contestaria aquesta pregunta basant-se en el que coneix o el que ha viscut o, fins i tot, en allò que més li convé. El que sí que és cert és que, en diverses ocasions, quan es parla de turisme, gran part de la població es veu capaç d’opinar i de fer afirmacions al respecte. Però tot això és més complex, sobretot en les destinacions on destaca més d’una tipologia de producte turístic, ja que, moltes vegades, les campanyes de comunicació no s’acaben d’aplicar de forma òptima, pel simple fet que es realitzen de forma genèrica i no segmentada.

Per saber què som cal saber el que tenim: des de conèixer quina és la nostra oferta i, per tant, inventariar tot allò que tenim, però tenint molt en compte les debilitats que puguin existir en cada recurs; fins a saber quin desig i/o interès desperta la nostra destinació. Cal conèixer també quines motivacions tenen els potencials visitants del nostre territori i si finalment es compleixen; o fins i tot saber què creuen que hi trobaran quan vinguin; és a dir, quina oferta creuen que hi ha. Aquest últim factor ens servirà per valorar si realment la nostra campanya de comunicació és bona. Realment, la persona que ve al nostre territori ha complert les seves expectatives si tenim en compte el que nosaltres oferim? S’esperava quelcom diferent? Hem sabut comunicar bé allò que som?

D’altra banda, també cal tenir en compte la necessitat de fer una definició sobre quin és el nostre públic objectiu; és a dir, a qui volem arribar, per poder augmentar l’impacte dels esforços destinats a la comercialització i promoció. Però això no és fàcil. Per a tots i per a tothom, el seu producte dins una destinació és important. Si definim una destinació, per exemple, com a cultural, hi pot haver algun recurs que, tot i encaixar perfectament dins el grup cultural,  no s’hi senti còmode, i estigui millor amb una altra etiqueta, com per exemple “enoturisme”. Moltes vegades els territoris no s’adonen que el fet de no segmentar les seves campanyes de comunicació, afecta directament la promoció de la destinació turística. Si no es fa l’exercici de saber exactament a quin perfil o perfils turístics ens dirigim, les campanyes de comunicació perden força.

Tot i així, no es poden obviar les tendències de mercat i la seva evolució. Sabem que és difícil poder predir el que passarà en les tendències turístiques del món,  però hem de ser capaços d’extreure aquella informació clau de la situació actual. Possiblement a partir d’aquí ens aproparem molt més a unes prediccions encertades del que vindrà en un futur.