senderó a la part superior amb la miranda a l’esquerra