Mobilitat en micropobles i comarques rurals

La necessitat:

La mobilitat al món rural és una qüestió clau, sobretot quan als pobles no hi ha accés directe a béns i serveis bàsics. La poca rendibilitat dels serveis de transport públic, i les dificultats que genera haver de cobrir unaextensió territorial gran i destinacions diverses, ha conduit a la retallada dels serveis, total o parcial, i en poques ocasions ha generat polítiques de millora.Aquest fet ha comportat un major aïllament social de persones grans o sense accés a vehicles privats i un augment en l’ús individual del cotxe i la proliferació en el nombre de vehicles per família, fet que esdevé insostenible pels costos econòmics i mediambientals que suposa. La situació ens demana solucions creatives i noves formes d’entendre el transport.

L’alternativa:

Existeixen alternatives a l’ús individual del cotxe com el taxi a la carta i l’ús de vehicles elèctrics i/o compartits. Estan proliferant els grups locals (persones d’un mateix municipi) que s’organitzen sota el paraigua d’una cooperativa de persones usuàries per disposar d’un cotxe elèctric compartit que els permeti desplaçar-se quan en tenen necessitat.

Qui ens pot ajudar:

Som Mobilitat: cooperativa de persones usuàries que proporciona el lloguer de vehicles elèctrics compartits. Ofereix serveis per compartir vehicles elèctrics entre veïnes, entitats, empreses i administracions a tot Catalunya. www.sommmobilitat.coop

Experiències Referents:

Taxi a la carta: servei promogut des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà per donar servei de transport des de micropobles o zones poc poblades fins als punts de transport públic més propers.

Transport a demanda: iniciativa del Consell Comarcal del Berguedà destinada als usuaris dels municipis amb menys habitants que no disposen d’un servei regular de transport públic amb autocar. L’objectiu és connectar els ususaris, el dia que ho necessiten, amb la parada de transport públic més propera o amb la seva destinació final a partir d’un vehicle taxi. https://www.bergueda.cat/transportademanda/

Rurap: comunitat de mobilitat rural en què passatgers i conductors es troben a través d’una APP per compartir cotxe en els trajectes quotidians al món rural. Es tracta d’una iniciativa inspirada en Blablacar, que s’ha posat en marxa a l’Aragó i que pot replicar-se als nostres territoris.  http://rurap.es/