Més salut, menys cotxes

Ara arriba el moment, de fer net del 2020, de valorar els aprenentatges i agafar la maleta (metafòricament parlant, és clar) amb totes les coses que necessitem per aquest 2021 que comença. Ser capaços d’aixecar l’ànim i pensar amb il·lusió que després d’un primer trimestre (o semestre) dur tot tornarà a iniciar el camí cap a la “normalitat”, una normalitat sense mascaretes, amb desplaçaments fora del municipi i… si tot va bé, amb contacte humà, somriures, abraçades i tota la pesca.

Porto un parell d’anys sense escriure a La Conca 5.1, balanç d’aquest període: una filla de 22 mesos (benvinguda #petitaUma), un virus (#covid19), i vàries mesures restrictives i coartadores de la llibertat (varis confinaments de tot tipus, domiciliaris, comarcals, municipals, amb les seves excepcions elitistes), i mesures mil per intentar parar un virus que no sabem com funciona (encara) (#covid19bis), i tantes i tantes conseqüències i seqüeles que viurem a tots els nivells: social, econòmic, emocional i ambiental, entre d’altres… que encara avui no ens ho podem ni imaginar.

Algunes però sí les hem pogut mesurar com la baixada dels nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona: diòxid de nitrogen, les partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) i les partícules en suspensió de menys de 2.5 micres (PM2,5), així com la contaminació acústica. Principalment, ens referirem al diòxid de nitrogen, que durant el 2020 ha estat per sota dels estàndards marcats per l’OMS i la Unió Europea (40 micrograms/m3 en el seu cas).

Les següents dades i comentaris es poden consultar en l’anuari contaminació 2020, projecte elaborat per @contaminaciobcn i impulsat per Fundació ent, que us recomano molt.

A la il·lustració podem observar com els mínims històrics del 2020 es donen durant el primer confinament, i un cop es comencen a relaxar les mesures de l’estat d’alarma podem veure com augmenta la contaminació atmosfèrica, que no arriba als mateixos valors que al 2019 a causa de la crisi econòmica que s’ha iniciat i els ERTOS, la disminució del turisme pràcticament a zero i la promoció del treball en remot. També cal destacar que la manca de confiança en el transport públic davant la possible capacitat de propagació de la COVID en aquests espais compartits fa que durant els mesos de setembre, octubre i novembre es recuperi per sota un 50% de la demanda habitual en anys anteriors, molt menys que el transport privat motoritzat, que està un 15% per sota dels nivells usuals per l’època.

I així, un augment de la mobilitat privada quan l’economia es reactiva que ens posa de nou contra les cordes amb la contaminació atmosfèrica debilitant els nostres organismes i fent-nos més vulnerables davant les malalties respiratòries en general, i la Covid-19 en particular.

Però a l’igual que la por s’ha estès per tantes i tantes llars arreu del món, també s’han iniciat moviments ciutadans que exigeixen a l’administració recuperar les ciutats del cotxe i del vehicle privat de combustió i ubicar els nivells de contaminació de nou per sota dels llindars que posen en perill la nostra salut.

Amb aquest objectiu neix la #RevoltaEscolar, on les AFAS i AMPES de Barcelona i rodalies es mobilitzen per sol·licitar carrers pacificats per garantir la seguretat vial i ambiental als entorns escolars, organitzant talls dels carrers afectats a cada escola cada dos divendres.

De manera paral·lela sorgeix la #RevoltaVeïnal, on el moviment #recuperemlaciutat que aglutina 686 moviments arreu el territori català i 8.438 adhesions individuals, organitza talls per demanar a l’administració que aturin les autopistes urbanes i la contaminació:

“Per això demanem a les administracions un Pla de Xoc urgent per convertir les calçades en viari prioritari per vianants i bicis, a tots els carrers i accessos de les ciutats. I com a mesures d’urgència en el transport públic, la conversió del carril esquerre en carril BUS a totes les vies d’accés a les grans ciutats i garantir el finançament del sistema en la situació actual.

Confinem els cotxes, recuperem la ciutat!

*Podeu gaudir de la xerrada “La contaminació, un problema invisible” per aprofundir en la problemàtica i les peticions de #RevoltaEscolar i #RevoltaVeïnal