LOCALITZA: productes agroalimentaris i turisme a la comarca de la Selva

En els seus productes agroalimentaris -com en tants altres aspectes- la Selva és una comarca heterogènia, diversa… inclassificable. En un territori que passa del mar a la plana i als massissos del Montseny-Guilleries en menys de cinquanta quilòmetres, el ventall de productes locals n’inclou alguns amb més anomenada (la ratafia, les galetes, les avellanes, els salsafins, la butifarra dolça…), però també molts altres que provenen de l’horta, llet i elaborats làctics, nous, mels, embotits, especialitats pastisseres, cerveses artesanes, vins, oli, pesca, etc.

mapa_fletxesEn termes de la valorització turística dels productes, la inexistència d’un únic producte “bandera” dificulta una identificació fàcil entre territori i productes locals, com la que es dóna en altres àrees amb un binomi més evident amb el vi, l’oli, etc. Però també és una oportunitat perquè cap dels productes quedi a l’ombra i per explicar la diversitat territorial des de la diversitat dels productes i a l’inversa. Això ens sembla especialment rellevant en un territori amb un potent sector turístic que es troba immers en un procés de reconversió (sobretot en el cas de les destinacions madures del litoral) i que cerca elements nous i/o complementaris prou diferencials com per sobresortir de l’oferta generalista.

La nostra no és una comarca on siguin freqüents les explotacions agroramaderes obertes al públic o els obradors preparats per rebre visites (per bé que n’hi ha i molt interessants!). En això som ben diferents d’algunes comarques on l’espai turístic coincideix fonamentalment amb el de producció (per exemple en zones de muntanya o en territoris agraris) i on es pot afavorir un flux de molt curta distància entre els atractius i les explotacions (visites, experiències, compra in situ…). A la Selva molts dels nuclis d’afluència turística no coincideixen amb els espais de producció -que, per altra banda, es troben molt dispersos- de manera que cal trobar la manera d’acostar els productes als mercats turístics. Afegim-hi que una part important dels nostres visitants prové d’altres països i això genera un conjunt de barreres relacionades amb l’idioma, el desconeixement de les diferents realitats de la Costa Brava, els mitjans de transport amb què arriben, etc.

Tenim un repte!
Volem connectar els productes agroalimentaris i el turisme de la Selva

Pensem que el turisme és un mercat de primer ordre per als productes agroalimentaris de la Selva i que, alhora, el productes locals ofereixen un element de diferenciació clau per als establiments i la destinació. Però per tal d’aprofitar el potencial d’aquest tàndem cal resoldre algunes qüestions lligades als propis productes (conservació, etiquetatge, formats de presentació…), a la cadena de distribució, i als establiments (discurs de territori, estratègia de màrqueting, prescripció de productes i experiències…).

logo_localitzaI així neix “Localitza”, una iniciativa que impulsa el Consell Comarcal de la Selva, subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals, i que vol millorar la comercialització dels productes, la diferenciació dels establiments i la competitivitat de l’oferta turística.

El projecte està dirigit a:

  • Productors/es i elaboradors/es agroalimentaris que volen ampliar el seu mercat al sector turístic.
  • Establiments (hotels, càmpings, restaurants, turisme rural, comerços…) que busquen un element de valor diferencial per al seu client (vinculació amb territori, producte de proximitat, km0, prescripció).
  • Agents turístics (agències, oficines de turisme, tècnics municipals, empreses d’activitat turística) que treballen amb visitants interessants en els productes i les experiències singulars.
  • Altres agents (logística, comercialització, gastronomia, emprenedoria, investigació, màrqueting, formació…) que poden aportar millores i innovacions entorn dels productes agroalimentaris i la seva entrada als mercats turístics.

accionsAl llarg de l’any 2016 desenvoluparem diverses accions que inclouen la caracterització dels productes, la identificació de barreres i millores per adaptar-los als usos turístics, les estratègies de màrqueting als establiments, la generació de relacions comercials, la capacitació professional, la creació de propostes entre establiments, productes i experiències al territori, etc. El projecte és obert a qualsevol empresa o persona de la comarca de la Selva i àrees d’influència, i les activitats presencials s’ubiquen en diferents espais dels municipis col·laboradors: Arbúcies, Santa Coloma de Farners, Vilobí d’Onyar, Hostalric, Tossa de Mar i Lloret de Mar.

Tot just acabem de fer les primeres sessions de presentació amb productors, establiments turístics i altres agents, on hem tingut l’oportunitat de contrastar i concretar les accions a desenvolupar. Ens queda molt de camí. Us mantindrem informats!