VISTA PLANA DE MONTBLANC AMB EL MAS DE LA SABATERA