Les comunicacions a la Conca de Barberà

Estació_MontblancQuè tenim

Són moltes les opinions i diversos els punts de vista que existeixen sobre el tema del qual vol tractar aquest article: les comunicacions a la Conca de Barberà. És per això que ens preguntem si serem capaços de condensar-los en aquestes línies; perquè això sigui possible, és necessari estructurar aquest article sobre els següents punts: Les vies d’accés i de sortida de la Conca de Barberà (1); les comunicacions internes que articulen la comarca (2) i les conclusions i les propostes de treball en vista als propers anys (3).

Com hem apuntat més amunt, la primera part d’aquesta anàlisi es vol centrar en les comunicacions externes, les que permeten arribar i marxar de la comarca. Per fer-ho, ens cal diferenciar entre els mitjans de transport privats i els mitjans de transport públics.

Pel que fa a les vies per on circulen els mitjans de transport privats, cal dir que existeixen diferents carreteres, ja siguin autopistes o nacionals, que permeten la connexió de la comarca amb Barcelona o altres punts importants del territori. En són un exemple el tram de la C-14 que uneix Reus amb Montblanc o el de la N-240 que uneix la capital de la Conca amb Lleida, Valls i Tarragona, així com l’AP-2 entre Montblanc i Lleida. A més de les esmentades vies, ja fa un temps que es van iniciar les obres de l’autovia A-27 que havia d’anar de Tarragona-Montblanc; malgrat l’inici dels treballs, la construcció de l’autovia està aturada sine die i amb poques perspectives de finalització de les obres. La construcció d’aquesta carretera és un dels principals reclams de la gent de la comarca, de la mateixa manera que la petició de la gratuïat del peatge en el tram de l’AP-2 entre Montblanc i Lleida. Tot i que està previst que es construeixi una autovia per cobrir aquest recorregut, molts pensen que és innecessària si ja existeix una autopista que realitza el mateix trajecte. D’aquí que diverses veus de la comarca s’hagin alçat per demanar la concessió d’aquest peatge i no construir més vies paral·leles. Tot i aquest debat, les quatre carreteres esmentades més amunt ens asseguren que, si disposem de cotxe o de moto, les infraestructures de comunicació existents ens permeten arribar i marxar de la Conca amb certa facilitat.

En canvi, si parlem de transport públic, la situació ja és més preocupant. Les comunicacions exteriors mitjançant transport públic són força deficients. Ens trobem amb unes rutes molt limitades amb tren, autobusos o altres mitjans. Per no parlar de les estacions des d’on surten o arriben aquests mitjans de transport, que estan deixades de la mà de Déu i no tenen cap tipus de serveis, ni de personal. Les connexions amb Tarragona, Valls, Reus o Barcelona, que són tres punts on molts habitants de la comarca s’han de desplaçar habitualment per treballar o per gaudir del seu temps lliure, són molt limitades i tenen uns horaris poc operatius. Més enllà de la via convencional per on circulen els tres trens regionals diaris que van a Lleida, també travessa la nostra comarca el tren d’alta velocitat. El problema és que aquesta línia, malgrat causar cert impacte ambiental en el territori, no té parada a cap de les poblacions de la nostra comarca.

En relació a les comunicacions interiors, assistim a la repetició de l’esquema de les comunicacions externes. En el cas dels mitjans privats, es pot arribar a qualsevol poble de la comarca circulant per carreteres de més o menys qualitat. És ben cert que a algunes els convindria algun repàs de quitrà, una ampliació dels carrils o l’existència d’uns vorals adequats i amb marge de maniobra per qualsevol incident.

Pel que fa als mitjans públics de transport aquí sí que es complica la cosa. Tant pels ciutadans de la comarca com pels turistes que ens visiten, si no es disposa de cotxe particular, és quasi impossible poder visitar la comarca o desplaçar-se dins la mateixa. Existeixen molt poques línies d’autobús intern, amb uns horaris encara més limitats que els dels autobusos interurbans i amb encara menys informació. La solució a aquesta manca d’infraestructura pública passa, sovint, per utilitzar el servei de taxi que permet cobrir algunes necessitats de transport particular.

Conclusions

Una de les prioritats que les institucions i les autoritats de la comarca tenen damunt la taula és desencallar la situació de l’A-27 que actualment està a mitges i sense cap data per reprendre les obres. Aquesta ha estat una obra molt discutida des de sempre per moltes entitats i ciutadans de la comarca, que hauria d’haver passat per algun altra traçat que no trenqués el Coll de Lilla per la meitat, o per algun altre recorregut que hagués aprofitat les infraestructures ja existents. Però un cop aprovat el projecte i iniciades les obres ara és l’hora de finalitzar aquesta construcció tan aviat com es pugui o de descartar-la del tot, no fer cap més moviment, indemnitzar les persones i el territori afectat i impedir més impactes d’aquest tipus sobre la zona.

L’altre via prioritària per les autoritats de la comarca ha de ser treballar per alliberar els peatges de l’AP-2 entre Montblanc i Lleida i no construir cap nova autovia en aquest tram. Aquestes són dues actuacions clau per la comarca. No hem de permetre la construcció de més infraestructures que malmetin o fragmentin la Conca, que ja ha contribuït amb escreix en aquest àmbit.  No podem hipotecar més el territori, ni el paisatge del nostre entorn, ni tampoc deixar que això afecti a futures actuacions de protecció del territori com poden ser la Carta del paisatge o la Declaració del Paisatge de la Conca com a Patrimoni Immaterial.

Cal treballar per millorar el transport públic que arriba a la comarca i incrementar els que existeixen a nivell intracomarcal. És necessari augmentar les freqüències de bus i de tren que van i vénen de capitals com Valls, Reus, Tarragona, Barcelona o Lleida, etc. Tant per facilitar la mobilitat dels propis habitants de la Conca de Barberà com la possibilitat d’atraure l’arribada de visitants i turistes. Exigir a les concessionàries unes estacions dignes, amb sala d’espera, on es puguin comprar els bitllets i consultar l’oferta de transports disponibles. Totes elles coses molt simples, que actualment són impossibles de trobar a la Conca. Dins de la comarca hem d’intentar no perdre més línies d’autobús intern i hem d’estudiar, de cara a les temporades turístiques més fortes, alguna opció especial de transport per facilitar el trasllat entre pobles, alguna línia temporal d’autobús a les zones turístiques més potents o de connexió amb tren Montblanc-L’Espluga.

La utilització del transport privat es fa quasi imprescindible per moure’s per la comarca, a causa de les limitades possibilitats de transport públic que existeixen. Un fet que provoca distorsions internes, sobretot de cara a la mobilitat de la gent gran o de les persones que no tenen carnet de conduir i distorsions externes, ja que limita la visita turística i cultural a segons quins pobles, recursos naturals o elements patrimonials més allunyats de Montblanc o l’Espluga de Francolí.

Hem de treballar des de tots els àmbits de la societat per tenir unes bones infraestructures de comunicació, per incrementar les possibilitats de moviment dels ciutadans conquencs i alhora facilitar les visites de ciutadans d’altres comarques i del turisme exterior. Exigir als Governs de tot color i signe el retorn que estableix tota contribució que es fa com a territori i que la Conca ha dut a terme durant tots aquests anys, acollint i acceptant múltiples infraestructures, algunes d’elles només són de pas.

Unes bones comunicacions, que siguin dignes, ràpides i eficients i que provoquin el menor impacte ambiental i visual són vitals per l’economia i pel progrés present i futur del nostre territori. Cal entendre això si es té voluntat de ser una comarca de referència dins el Principat de Catalunya. L’oportunitat hi és. No siguem nosaltres els qui tanquem les portes d’accés a tothom qui vol venir a conèixer-nos.

http://laveujovetv.cat/blog/?p=8659#&panel1-3

[Leandre Romeu]