Beneficis de les zones rurals dins el marc de la UE

Agricultura-1El darrer reglament del desenvolupament rural a la Unió Europea i la nova Política Agrària Comuna ( PAC ) 2014-2020, obren una nova i actualitzada orientació dels incentius a través d’ajuts econòmics, a fi de garantir el desenvolupament sostenible de les zones rurals, centrant-se en un número limitat de necessitats bàsiques que cal treballar. Teòricament, la nova regulació pretén distribuir els ajuts d’una manera més equitativa, tan entre els Estats membre, com entre les diferents regions d’un mateix Estat, i s’anuncia que la majoria de dades econòmiques dels ajuts de les PAC seran públiques.

De la normativa es desprèn quins són els eixos sobre el que giraran els ajuts i quins són els criteris que han de seguir les interessats per tal de ser beneficiaris. Anem a veure. Essencialment són tres els criteris o eixos bàsics. Un primer eix caracteritzat en el coneixement i la innovació. Un segon eix que es caracteritza en la viabilitat econòmica, i un tercer eix polaritzat per la biodiversitat i el canvi climàtic. El primer eix gira al voltant del coneixement i la innovació en l’agricultura, la silvicultura i la gestió forestal sostenible, i dona una importància cabdal al fet de compartir els coneixements així com la promoció de les tecnologies agrícoles innovadores. Per això, diuen que es duplicaran els mitjans de suport a la recerca, la innovació i l’intercanvi de coneixements.

El segon eix o criteri rau en la importància de la viabilitat econòmica de les explotacions agràries i ramaderes, així com en la competitivitat de tots els tipus d’agricultura en totes les regions. Es pretén promoure l’organització en cadena de distribució d’aliments amb inclusió de la transformació i comercialització de productes agrícoles a través d’organitzacions professionals i interprofessionals. Tanmateix, es dona una certa rellevància a la gestió de riscs en l’agricultura, mitjançant la prevenció de riscos contractant assegurances de renda o mutualitats.

El tercer eix ve definit per tot allò que té una estreta relació amb el medi ambient, la preservació de la biodiversitat i la limitació de les emissions de l’agricultura i la ramaderia, com ara la reducció de l’ús de fertilitzants i els embornals que afecten el sòl. La idea és invertir més de 100.000 milions d’euros per ajudar a l’agricultura a afrontar els reptes de la qualitat dels sòls, l’aigua, la biodiversitat i el canvi climàtic, vinculant els pagaments directes a les pràctiques agrícoles més beneficioses pel medi ambient.

Tot això, fent un especial esment a la inclusió social, a la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic de les zones rurals, els joves agricultors i les petites explotacions, així com les dones i les zones de muntanya, ja que els joves agricultors se’ls vol incentivar establint un ajut addicional del 25% durant els cinc primers anys, que s’aplicarà a tots els Estats membres.

http://laveujovetv.cat/blog/?p=11051

[Josep Saperes]