La importància de l’experiència turística com a eina de promoció

Només cal assistir a esdeveniments turístics, a fires, o analitzar les diferents eines de promoció turística d’algunes destinacions, per observar que una de les paraules que s’ha posat més de moda és la experiència turística. En aquest sentit, al llarg dels anys s’ha pogut percebre, en més o menys quantitat, una superació de la concepció clàssica i convencional del que són i han de ser els serveis turístics. Així mateix, s’ha detectat una nova reorientació cap a la creació i disseny d’ofertes experiencials basades sobretot en les característiques que diferencien un territori de la resta de destinacions. Paral·lelament, també s’aprecien diferents propostes que fomenten que el turista s’involucri cap a un paper més actiu en el descobriment dels recursos on, en certa manera, el visitant es converteix en un dels actors principals de la vivència.

D’aquesta manera, l’experiència turística no és altra cosa que un conjunt d’impressions físiques, emocionals, sensorials i/o intel·lectuals, que són percebudes de manera diferent pels turistes, des del mateix moment en què planifiquen el seu viatge, el gaudeixen en la destinació escollida i, fins i tot, quan tornen al seu lloc d’origen, i el recorden. La qualitat d’aquesta experiència no depèn només de la presència d’atractius i serveis turístics a un territori sinó que té a veure amb totes aquelles vivències que la persona experimenta. Cal tenir en compte que aquestes vivències són les que el visitant s’emporta a casa, les que es mantenen a la seva ment i les que transmet després a les persones del seu entorn més proper. Per tant, aquest fet es pot convertir en un canal molt important de promoció, positiu o negatiu, per la pròpia destinació.

Conèixer una destinació turística a través d’experiències personals és un tema cada vegada més demanat pels visitants. Els turistes, a més de gaudir del seu període de vacances, busquen submergir-se en la destinació i experimentar tot allò que no troben al seu lloc d’origen. D’altra banda, cal considerar que el turista, tant en el moment en què realitza la selecció de la destinació, com quan en fa la valoració, té en compte diferents criteris tant tangibles (visites realitzades, paisatge, monuments…) com els intangibles (relaxació, seguretat, aventura, felicitat…).

D’altra banda, cal tenir present que és necessari que els diferents agents turístics locals, establiments, els serveis turístics, o la població en general, transmetin emocions, passió… pel territori. D’aquesta manera es pot aconseguir una connexió molt important amb el visitant i aquest fet facilita que aquella sigui una experiència vivencial a la nostra destinació. Per això, cal que en la gestió de destinacions es reforcin tots aquells instruments de valorització i interpretació de la cultura i patrimoni que generin emocions i vivències diferencials.