Jornades del Paisatge de la Conca de Barberà

thumbnail_image

 

Introducció

El paisatge de la nostra comarca s’ha anat configurant a mesura que s’ha anat desenvolupant com a territori. Els nuclis urbans històrics, els seus creixements, els diferents tipus de conreus, els boscos, els rius, les construccions rurals, les indústries i les infraestructures, són alguns dels elements que han anat perfilant i definint el paisatge que avui tenim. És el resultat de les decisions que hem anat prenent fins a dia d’avui, com ara: com vivim, què mengem o com ens transportem. És el moment de preguntar-nos quin paisatge volem. Aquesta pregunta ens obligarà a repensar sobre els aspectes que acaben influint en la configuració del paisatge: l’entorn natural, la fauna, els cultius, els productes que s’obtenen de la terra, l’energia verda, la gestió dels boscos, el model industrial, les infraestructures, les construccions urbanes i rurals, la cultura, la història i el turisme, entre d’altres.

La riquesa paisatgística, social, cultural i econòmica de tots els pobles de la Conca de Barberà queda reflectida en el Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona. En aquest document s’hi determina que la Conca de Barberà té, principalment, cinc unitats de Paisatge: Alt Gaià (Pontils i sud de Sarral i de les Piles), Baixa Segarra (Passanant i Belltall, Forès, Llorac, Santa Coloma de Queralt, Vallfogona del Riucorb, Conesa, nord de les Piles i de Rocafort de Queralt, Savallà del Comtat i extrem nord de Solivella i Pontils), Garrigues baixes (Senan, Vallclara i parts de Vimbodí, l’Espluga de Francolí i Solivella), Conca de Poblet (oest de Sarral, sud de Rocafort de Queralt i de Forès, Solivella, Blancafort, Pira, Barberà de la Conca, nord-est de Montblanc, l’Espluga de Francolí i Vimbodí i Poblet) i Muntanyes de Prades (Vilanova de Prades, Vilaverd, sud de Vallclara, Vimbodí i Poblet i l’Espluga de Francolí i sud-oest de Montblanc.
Degut a aquesta complexitat i riquesa paisatgística es proposa que la Carta del Paisatge sigui a nivell comarcal, tenint en compte les diferents característiques de cada unitat de paisatge. Que el seu àmbit sigui l’àmbit administratiu propi del Consell Comarcal de la Conca de Barberà ajudarà a poder coordinar les actuacions a escala comarcal, tal i com ja es treballen altres aspectes polítics i socials dels nostres municipis.

Canals de difusió i participació

El procés d’elaboració de la Carta del Paisatge serà un proces plenament participatiu, i és per això que s’han posat en marxa els perfils de twitter ( @PaisatgeConca) i facebook (facebook.com/PaisatgeConca). Més endavant es presentarà l’espai web, on hi haurà tota la informació de les Jornades. L’assistència a les Jornades (I, II, III, IV i 0,0) s’haurà de confirmar a través d’un formulari a la pàgina web.

Objectiu de les Jornades

Les Jornades del Paisatge s’organitzen per esdevenir un espai de participació i coneixement sobre l’àmbit del Paisatge de la nostra comarca. Aquestes jornades seran trimestrals, es desenvoluparan durant tot el 2017 i es tancaran al gener de 2018, amb la Jornada 0,0 on es debatran les conclusions de les Jornades i que serà el punt de partida de la redacció de la Carta del Paisatge.
Dates i lloc de les Jornades

0. INTRODUCCIÓ
Què és la carta del paisatge / Què és paisatge / Exemples de cartes
Montblanc – Palau Alenyà
17 de febrer de 2017, a les 18.30h

I. L’ENTORN
Flora i fauna / La terra. El paisatge com a productor / El vi: producte llança
Vimbodí i Poblet – Monestir de Poblet (Palau de l’Abat)
18 de març de 2017, a les 10.00h

II. L’ECONOMIA
Energia verda i gestió de boscos / Economia i paisatge / Infraestructures
Barberà de la Conca- Castell
17 de juny de 2017, a les 10.00h

III. INTERVENCIONS HUMANES
Restauració i recuperació / Construccions rurals / El paisatge urbà.
Santa Coloma de Queralt – Castell dels comtes
23 de setembre de 2017, a les 10.00h

IV. LA FESONOMIA
Evolució històrica / Representació artística / Disfrutar: turisme, rutes…
L’Espluga de Francolí – Museu de la Vida Rural
16 de desembre de 2017, a les 10.00h

0,0. CONCLUSIONS
Extracte de temes interessants / Resum d’idees
Montblanc – Espai a determinar
Febrer 2018

___

Compromís per la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà.

El paisatge de la nostra comarca, la Conca de Barberà, s’ha anat configurant a mesura que s’ha anat desenvolupant com a territori. Els nuclis urbans històrics, els seus creixements, els diferents tipus de conreus, els boscos, els rius, les construccions rurals, les indústries i les infraestructures són alguns dels elements que han anat perfilant i definint el paisatge que avui tenim. És el resultat de les decisions que hem anat prenent fins a dia d’avui, com ara: com vivim, què mengem o com ens transportem. És el moment de preguntar-nos quin paisatge volem, pregunta que ens obligarà a repensar sobre els aspectes que acaben influint en la configuració del paisatge: l’entorn natural, la fauna, els cultius, els productes que s’obtenen de la terra, l’energia verda, la gestió dels boscos, el model industrial, les infraestructures, les construccions urbanes i rurals, la cultura, la història i el turisme, entre d’altres.

Des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, a través de la seva Conselleria de Paisatge, i de manera compartida amb els Ajuntaments de la comarca, i amb el suport de l’Observatori del Paisatge de la Generalitat de Catalunya i de La Conca 5.1, es vol impulsar la redacció de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà.

La Carta del Paisatge és un instrument de concertació d’estratègies entre agents públics i agents privats, que es poden aplicar al nostre entorn per poder efectuar actuacions de protecció, gestió i ordenació del paisatge, tot cercant-ne els seus valors per tal de posar-los en relleu i mantenir-los. Treballar per la millora del paisatge ha de ser una oportunitat per definir la nostra identitat.

En el Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge s’hi estableix quin ha de ser el contingut de les cartes del paisatge:

– Diagnosi de les dinàmiques del paisatge, on es fa un anàlisi multidisciplinari de l’estat actual del paisatge per detectar les debilitats i les oportunitats.

– Objectius de qualitat paisatgística de la Conca de Barberà, amb el qual es defineixen les prioritats i els objectius que han de perseguir les actuacions i que han de ser coherents amb els objectius de qualitat paisatgística del Camp de Tarragona.

– Programa de gestió, on s’hi recullen totes les actuacions a realitzar per aconseguir els objectius de qualitat urbanística.

La riquesa paisatgística, social, cultural i econòmica de tots els pobles de la Conca de Barberà queda reflectida en el Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona. En aquest document s’hi determina que la Conca de Barberà té, principalment, cinc unitats de Paisatge: Alt Gaià (Pontils i sud de Sarral i de les Piles), Baixa Segarra (Passanant i Belltall, Forès, Llorac, Santa Coloma de Queralt, Vallfogona del Riucorb, Conesa, nord de les Piles i de Rocafort de Queralt, Savallà del Comtat i extrem nord de Solivella i Pontils), Garrigues baixes (Senan, Vallclara i parts de Vimbodí, l’Espluga de Francolí i Solivella), Conca de Poblet (oest de Sarral, sud de Rocafort de Queralt i de Forès, Solivella, Blancafort, Pira, Barberà de la Conca, nord-est de Montblanc, l’Espluga de Francolí i Vimbodí i Poblet) i Muntanyes de Prades (Vilanova de Prades, Vilaverd, sud de Vallclara, Vimbodí i Poblet i l’Espluga de Francolí i sud-oest de Montblanc).

Degut a aquesta complexitat i riquesa paisatgística es proposa que la Carta del Paisatge sigui a nivell comarcal, tenint en compte les diferents característiques de cada unitat de paisatge. Que el seu àmbit sigui l’àmbit administratiu propi del Consell Comarcal de la Conca de Barberà ajudarà a poder coordinar les actuacions a escala comarcal, tal i com ja es treballen altres aspectes polítics i socials dels nostres municipis.

Des del maig del 2010 està en vigor el Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona, que ha de servir com a marc de treball per a la redacció de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà. En aquest catàleg s’han determinat vint-i-un objectius de qualitat paisatgística, dels quals divuit afecten a les unitats de paisatge de la Conca de Barberà. Aquests objectius són:

– Un paisatge urbà rehabilitat, valorat per la trajectòria històrica pròpia i de qualitat arquitectònica, endreçat i dissenyat per assegurar la bona qualitat de vida dels ciutadans.

– Uns assentaments urbans amb un creixement ordenat, dimensionat d’acord amb les necessitats reals i que no comprometi el futur del caràcter agrícola dels espais circumdants als nuclis urbans.

– Unes urbanitzacions endreçades, amb perímetres nítids i amb qualitat paisatgística.

– Uns paisatges agrícoles gestionats integralment, preservats de la urbanització i les infraestructures, que resultin accessibles al gaudi i l’ús social amb respecte pels valors naturals i estètics.

– Uns paisatges naturals de qualitat que compaginin l’activitat agropecuària, d’extracció i aprofitament sostenible dels recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi.

– Un sòl no urbanitzable on les actuacions permeses (equipaments d’interès públic, explotació de recursos naturals, construccions agràries, reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals…) contribueixin a emfasitzar els paisatges per mitjà d’una bona integració en l’entorn tant de les construccions com dels espais lliures associats.

– Unes vies de comunicació integrades en el territori i en el paisatge i que permetin la permeabilitat ecològica i la continuïtat paisatgística i social del territori.

– Uns accessos als nuclis urbans ordenats paisatgísticament que facilitin la transició entre els espais oberts i els paisatges urbans i que reforcin el caràcter i la identitat de les poblacions.

– Uns espais periurbans de les grans i mitjanes ciutats dissenyats amb criteris d’integració i aportació de nous elements d’interès en el paisatge.

– Uns polígons industrials, energètics, logístics i àrees terciàries ubicats en zones visuals no preferents o notòries i dissenyats tenint en compte la integració, amb l’entorn, especialment en els perímetres que confronten amb el sòl no urbanitzable.

– Uns parcs eòlics i parcs solars fotovoltaics, planificats amb visió de conjunt a escala regional i implantats d’acord amb els elements que configuren el paisatge.

– Uns fons escènics de qualitat que mantinguin els referents visuals i identitaris del Camp de Tarragona i que no incorporin elements estranys o aliens.

– Una xarxa de miradors des dels quals destaquin les panoràmiques més rellevants i que permetin descobrir la diversitat i els matisos dels diferents paisatges.

– Uns mosaics agroforestals de conreus de secà, productius, i vinculats al manteniment dels elements de pedra seca de suport a l’agricultura, o exemples vius de paisatges de la trilogia mediterrània per excel·lència (blat, vinya i olivera ametller).

– Uns paisatges de la vinya ben conservats i gestionats que potenciïn els productes vinícoles que s’hi produeixen, on la vinya conviu amb altres conreus de secà generant mosaics agrícoles.

– Uns paisatges dels conreus herbacis de secà, característics de la baixa Segarra, que es mantinguin nets d’elements que en trenquin la configuració topogràfica i el mosaic agroforestal.

– Uns paisatges fluvials, especialment dels rius Francolí i Gaià, però també del conjunt de barrancs i rieres, conservats d’acord amb la seva dinàmica i funcionalitat i accessibles per a activitats de gaudi.

– Un paisatge del patrimoni històric vinculat a les construccions defensives, a les construccions religioses i a les construccions productives, dotat d’un contingut i de significació territorial i paisatgística.

Partint d’aquests objectius de qualitat paisatgística i amb la voluntat de donar un pas decidit per a desenvolupar-los a través de la futura Carta del Paisatge de la Conca de Barberà, la ciutadania, les administracions, les entitats, les associacions i les empreses que subscriuen aquest text es comprometen a:

– Impulsar, de manera compartida, els treballs necessaris per a la redacció de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà.

– Participar en els processos de debat, reflexió i redacció per aportar idees, arguments i solucions que serviran per determinar els principis d’aquesta Carta del Paisatge.

– Col·laborar en la redacció de la Carta del Paisatge tot adoptant compromisos per a la millora del paisatge.

– Vetllar perquè els treballs per a la redacció de la Carta del Paisatge siguin participats tant per part de les administracions com per la ciutadania, les entitats, les empreses i altres organitzacions privades.

– Fer propis els objectius de qualitat paisatgística del Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona que afecten a la Conca de Barberà i desenvolupar-los en la Carta del Paisatge comarcal.

Consell d’Alcaldes 13/02/2017
Vimbodí i Poblet