La importància dels teixos a les nostres muntanyes

Per tal de complir amb els objectius del projecte LIFE Taxus, iniciat al novembre del 2012, les teixedes de Catalunya han anat millorant significativament, al mateix temps que s’ha augmentat la sensibilització per elles. Aquest últim any, el Paratge Natural d’Interès Nacional (PNIN) de Poblet i el Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà, han fet possible que aquest projecte es dugués a terme al nostre territori.

DSC02161teix1
Exemplar de teix en el seu hàbitat

El teix (Taxus baccata) és l’espècie arbòria que forma els boscos de coníferes anomenats teixedes. Aquesta espècie es troba en perill de desaparició al continent europeu, per això les teixedes són hàbitats de conservació prioritària a la Unió Europea. Com explica el mateix projecte, el teix és probablement l’espècie forestal més emblemàtica de l’imaginari col·lectiu europeu. Els hàbitats que formen són únics ja que els teixos que els conformen tenen un gran valor com a patrimoni cultural, natural i científic, a banda de ser un arbre emblemàtic, ja que és un dels que té més longevitat del món. Tot i així, són molt vulnerables perquè són propensos a poder desaparèixer. Els boscos de teix estan disminuint en els ambients mediterranis per diferents causes, i l’augment del canvi climàtic les pot agreujar. Algunes de les causes són la competència de cada exemplar de teix per la llum i l’aigua amb altres espècies llenyoses més competitives, la falta de regeneració i de fructificació, els incendis forestals, la falta de sensibilització, etc.

El teix i l’ecosistema que forma, declarat d’interès comunitari, té un valor ambiental, científic, ecològic, cultural i terapèutic de primer ordre. Per això resulta essencial plantejar mesures efectives de conservació especialment en un context de canvi global i en zones especialment vulnerables com són les zones mediterrànies. Per la seva singularitat, les teixedes serveixen a la ciència de la conservació com a punt per comunicar de manera eficaç els valors de la diversitat biològica, el seu lligam amb la cultura i la societat i la necessitat de la seva preservació.

És per això que diferents entitats catalanes han decidit sumar-se al projecte LIFE Taxus per tal d’emprendre mesures per preservar les últimes teixedes de Catalunya. Els espais on s’ha implant el projecte són: la Serra de Cardó i de Llaberia, a l’Alta Garrotxa i a la Vall de Montblanc i a les muntanyes de l’entorn de Poblet. Com diuen els coordinadors del projecte, Jordi Camprodon i Pere Casals, el projecte Taxus vol aprofitar la protecció de les teixedes, com a paraigües per a la protecció i divulgació del patrimoni natural i cultural mediterrani. A més, s’aprofita el valor singular i emblemàtic d’aquestes per així revalorar la conservació del conjunt d’hàbitats mediterranis de la Xarxa Natura 2000.

mapa-tot-junt
Font: Projecte Life Taxus (http://www.taxus.cat)

En el cas del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet, després d’un període de localització i reconeixement de les finques, amb la corresponent identificació de cadascuna d’aquestes amb els seus propietaris i les reunions per dur a terme els acords pertinents, es van realitzar un seguit de convenis amb els propietaris de les finques. Ara per ara, el projecte es troba en la fase final, ja que els treballs silvícoles, per tal de millorar l’estat vital dels teixos, ja estan finalitzant. Aquest projecte ha permès conèixer la distribució i les característiques ecològiques de les teixedes de la zona i s’ha fet una millora de l’estat vital del teixos adults, reduint la competència per la llum i l’aigua amb altres espècies, i una protecció per tal d’assegurar la supervivència de les plàntules. Les accions de conservació aplicades permeten la seva rèplica en altres localitats dels hàbitats en la regió mediterrània. Per tant, són transferibles a administracions, empresa privada i altres actors de gestió dels espais Natura 2000.

Actualment s’està treballant en acords de custòdia de les teixedes amb els propietaris, i en definir els plans de maneig i les seves accions a desenvolupar en cada àrea d’activitat. Per tal de facilitar l’intercanvi de coneixements, de compartir experiències i d’estar al dia en les mesures de conservació entre experts del teix de diversos països, periòdicament se celebren les Jornades Internacionals del teix i les teixedes, organitzades pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. L’indret escollit per a la celebració de l’edició passada de les últimes Jornades va ser a Poblet, a l’octubre del 2014.

Avui dia, la majoria dels boscos de teixos de Catalunya es troben identificats, inventariats i cartografiats, sobretot en els terrenys forestals privats i també en terrenys públics. Ara cal continuar difonent el valor de conservació de les teixedes al públic en general, als habitants locals i sectors particulars (propietaris, gestors forestals…), sobre la importància de les teixedes com a element patrimonial i emblemàtic per tal de contribuir a una millor preservació dels hàbitats mediterranis.

________________________________

Fotografia de portada: Detall d’una fulla de teix