Imatges mentals

Aquestes fotos corresponen a esquemes d’activació cerebrals obtinguts amb una tècnica anomenada IRM funcional. A les dues de dalt s’ha demanat a dos individus diferents que mirin una imatge determinada. La de sota, per contra, representa l’activació derivada d’haver tan sols imaginat la imatge, sense que hi hagi participat la vista.

Els esquemes són molt semblants, això implica que tota percepció és fruit d’informacions que es superposen al cervell, unes procedeixen d’estímuls externs i les altres de representacions mentals internes.

Traslladant-ho a l’enologia és raonable concloure que a l’hora de tastar un vi, la idea que ens en formem, la informació prèvia que en poguem tenir, pot modificar la nostra representació mental i per tan la valoració que farem del vi, o pot inclús suplantar-la. Siguem cauts doncs. I recordeu, a la natura no existeixen aromes ni gustos en si mateixos, només existeix la seva representació mental, resultat de la nostra percepció.