III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut

“Vive, vive, vive…Vive la forêt! Protégeons la forêt. La forêt nous nourrit!” (Visca, visca, visca… Visca el bosc! Protegim el bosc. El bosc ens nodreix!)

Més de 260 persones assistents al III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut van corejar amb Eugène Bamouni, representant del Club CPN Les amis de la Nature de Burkina Faso, aquesta cançó de respecte i protecció dels boscos i dels seus valors ecosistèmics.

Aquest va ser un dels molts moments espectaculars que vam poder viure durant aquesta tercera edició del Congrés organitzat per l’Associació Sèlvans i coorganitzat per la Xarxa de Conservació de la Natura, i el Campus Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat de Girona.

El III Congrés va actualitzar les dues edicions anteriors celebrades a Alemanya (2017) i a Àustria (2018), i ha suposat la culminació d’una etapa de més de 6 anys de desplegament, per part de Sèlvans, del programa específic de boscos amb funcionalitat terapèutica a Catalunya.

Més de 260 persones procedents d’arreu del món, des d’Hondures i EUA al Japó i Corea, passant per Alemanya, Àustria, França, Escòcia, i també de Catalunya, per suposat…. van treballar conjuntes durant quatre dies diferents missatges i estratègies entorn un objectiu comú, el de preservar, garantir i protegir els boscos, especialment aquells d’alt valor ecològic. Treball que es va concretar en l’elaboració de la “Proclama del III Congrés sobre el valor dels boscos més naturals per a la salut i el benestar de les societat”. La Proclama pretén esdevenir una fulla de ruta per als propers anys per a desenvolupar una xarxa de boscos terapèutics i avançar en la protecció dels boscos d’alt valor ecològic.

El Congrés es va dissenyar en base a un programa que tenia l’objectiu de constituir un punt de trobada internacional per avançar en la investigació biomèdica i sobretot per a experimentar, viure i gaudir de la reconnexió amb els valors intrínsecs dels boscos amb la nostra psique.  Per què tal com va expressar Heike Freire durant la seva intervenció en el congrés “La psique està integrada per tres dimensions: Cos, cervell i entorn”. El congrés va combinar així la presentació d’estudis científics sobre el paper dels boscos en la salut a nivell mundial i de la relació espiritual i ancestral que la humanitat ha tingut sempre amb els boscos i els arbres singulars.

El Congrés es va estructurar en les següents temàtiques:

  • 7 d’octubre (DIA 1). Es va realitzar la cerimònia inaugural del III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut en el Centre Cultural la Mercè a Girona. L’acte inaugural va anar a càrrec de l’Albert Bosch, aventurer i emprenedor i va comptar amb la presència de representants institucionals de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, i l’Ajuntament de Girona.
  • 8 d’octubre  (DIA 2). Durant el segon dia del Congrés es va organitzar una jornada al bosc al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. A la fi de la jornada vam realitzar una dinàmica participativa en la que es pretenia identificar un mapa de sensacions i experiències viscudes durant el bany de bosc. Les paraules més utilitzades van ser: joia, alegria, pau, reconnexió, consciència.
  • 9 de octubre (DIA 3). Durant aquesta jornada es va aprofundir en la metodologia dels boscos amb funcionalitat terapèutica a través de la presentació d’estudis d’investigació científica mundials sobre el potencial dels boscos en la salut i la presentació d’experiències en teràpia forestal d’arreu del món. Hiroko Ochiai de l’Organització Nacional d’Hospitals del Centre Mèdic de Tokio i membre de la Societat Internacional de Medicina Natural i Forestal (INFOM) va posar de manifest que “La informació i estimulació naturals del bosc ens porten a aconseguir l’equilibri original de l’activitat nerviosa autònoma i l’activitat immune“. Cal destacar també una taula amb la presència de la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Consellera de Salut, la Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, el Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, la Diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona, i el Diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.
  • 10 d’octubre (DIA 4). Durant el darrer dia del Congrés es va  aprofundir sobre les experiències d’us i valorització dels serveis de salut i benestar en el bosc i el valor del bosc com a recurs per a la salut i el benestar de les societats. Els estudis científics que posen de manifest la connexió entre natura i salut són cada vegada més nombrosos, i posen de manifest tal com va indicar el Dr. Ferran Campillo de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa “cal entendre el bosc com un factor de promoció de la salut, especialment vinculat amb la prevenció. El bosc és un equipament sanitari”.

Durant aquests 4 dies de congrés es van organitzar més de 40 ponències per part de persones expertes i especialistes procedents de més de 14 països d’arreu del món, gràcies a la participació dels quals, el congrés va permetre  avançar en l’actualització sobre l’evidència científica entorn a la investigació biomèdica sobre els beneficis fisiològics i psicològics que els boscos produeixen en les persones, crear un espai de trobada per al coneixement i l’intercanvi d’experiència sobre l’ús i valorització dels serveis ecosistèmics forestals, contrastar diferents mètodes i experiències per a implementar itineraris forestals amb funcionalitat terapèutica i avançar en la cooperació internacional entre un conjunt de xarxes de boscos amb funció terapèutica dels diferents continents.

Però si quelcom es va posar de relleu al llarg del congrés és que, per tal d’avançar en la creació d’una xarxa d’itineraris de boscos amb valor terapèutic a Catalunya i aprofundir en el binomi salut i natura, és necessari el recolzament de les administracions públiques i de la propietat forestal.

Sèlvans esta treballant la possibilitat de projectar les ponències del Congrés durant els propers mesos, us n’informarem arribat el moment.