HibriturSelva, la xarxa de col·laboració per a projectes turístics innovadors

Des de l’any 2013, a la comarca de la Selva tirem endavant una iniciativa que hem anomenat HibriturSelva i que conforma un “ecosistema” de col·laboració entre persones i entitats que aporten valor i innovació al turisme.

Partíem de la necessitat de generar noves propostes turístiques diferenciadores al voltant de les nombroses iniciatives i recursos que ofereix el territori. Però també de la constatació que les PIME i les microempreses tenen un paper clau per posar en valor aquests actius, sempre que disposin de mecanismes facilitadors del procés d’innovació.

cicle_anualL’objectiu d’HibriturSelva és facilitar la creació de nous productes i serveis turístics a través de processos col·laboratius d’innovació oberta. El projecte ha estat impulsat pel Consell Comarcal de la Selva en el marc del Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb la col·laboració inestimable de diversos ajuntaments, entitats i persones.

HibriturSelva neix de la combinació de tres elements clau: Ecosistema + Innovació oberta + Hibridació:

  • El concepte d’Ecosistema incideix en la importància de generar connexions sostenibles entre els diferents actors, la qual cosa només s’aconsegueix si es dóna resposta a necessitats genuïnes.
  • La Innovació Oberta respon a la necessitat que les empreses s’obrin a altres agents, i busquin solucions a través d’entorns de guanyar-guanyar.
  • La Hibridació fomenta la col·laboració multidisciplinària i les “connexions improbables” entre agents que habitualment no col·laboren entre sí però que, precisament per això, poden introduir noves mirades i propostes creatives.

grups_treballEn una primera fase de desenvolupament metodològic, i en col·laboració amb l’Amalio Rey (expert en innovació oberta d’eMOTools), vam fer un treball de diagnosi i de contacte amb un gran nombre de persones de la comarca. Preteníem establir una xarxa inicial de col·laboradors interessats en la proposta, entusiastes i amb connexions que permetessin fer créixer la xarxa progressivament. Així mateix, calia detectar oportunitats del territori sobre les quals poder centrar els primers grups de treball, i que donessin prou «joc». En aquell primer any vam generar grups pluridisciplinaris (els nostres “LABs d’innovació”) al voltant de la ratafia, del termalisme, del Vescomtat de Cabrera, dels esports, de l’art, la gastronomia… on es generaven algunes de les propostes que finalment esdevindrien productes i serveis turístics. Acompanyàvem el treball dels grups amb seminaris, formacions, assessoraments, i una plataforma virtual (http://plataforma.hibriturselva.cat) que permet el contacte entre els membres i ofereix eines de treball on-line.

D’ençà de 2014, un cop analitzades les metodologies que millor responien a les necessitats de la xarxa, hem estructurat les accions d’HibriturSelva dins d’un “cicle anual d’innovació” que inclou les etapes següents:

  • Crida anual a projectes: sessió de presentació, obertura del període de propostes de grups i projectes, presentació de la plataforma digital
  • Laboratoris d’innovació: aquest és l’espai per les connexions improbables, la hibridació de disciplines i la generació de propostes
  • Equips de projectes: els grups d’empresaris/col·laboradors que ja treballen en una proposta concrea (conceptualització del producte, logística del funcionament, política de preus, màrqueting, mercat potencial, etc.)
  • Incubació de projectes: càpsules formatives i sessions d’assessorament
  • Presentació i visualització de productes/serveis


productes_creatsDes de que vam començar s’han creat una cinquantena de nous productes i serveis turístics. HibriturSelva no els comercialitza, ja que entenem que les empreses tenen coneixements i canals molt millors per fer-ho.
Tampoc subvenciona els projectes ni n’és soci (en el sentit econòmic o empresarial), ja que això aniria en detriment de la necessària sostenibilitat empresarial de les propostes. Insistim molt en aquesta concepció de xarxa professional que, per tant, ha de generar beneficis als equips que hi participen. És clar que aquests beneficis poden ser diferents per un hoteler (que potser busca una major ocupació entre setmana), per un pintor (que pot voler donar a conèixer la seva obra o obrir-se a nous mercats on comercialitzar-la) o per un emprenedor tecnològic (que pot estar analitzant la resposta del públic d’una nova app).

El projecte HibriturSelva és, doncs, una xarxa de persones, un «contenidor» d’eines, una excusa per «trobar el moment» de pensar i innovar, i un espai per provocar connexions fructíferes. I sobretot és un projecte obert, en construcció, on ens queda molt per aprendre i compartir. Us convidem a fer-hi una ullada i a dir-hi la vostra!

Per a més informació:
Portal web del projecte: http://www.hibriturselva.cat
Plataforma digital: http://plataforma.hibriturselva.cat
Més informació i contacte: http://www.hibriturselva.cat/contacte