Escola d’Enoturisme de Catalunya. On-line i accessible des de tot el territori. Nova oferta formativa

L’Escola d’Enoturisme de Catalunya va presentar ahir una nova oferta formativa centrada en la innovació i en l’adaptació del sector turístic a la nova realitat, apropant la formació a tot el territori.

Per aquesta nova oferta de cursos s’aposta de manera clara per la formació online amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquests nous cursos ja sigui per la situació geogràfica de les persones interessades, com per garantir la seva continuïtat en cas que la situació sanitària provocada per la pandèmia s’agreugés.

Un dels objectius és adaptar-se a les necessitats formatives dels sectors tant del vi com del turisme i una de les seves demandes és la formació per assolir una competència més elevada en idiomes sobretot a l’hora de fer presentacions de productes. Per això, en l’àmbit de la formació contínua, aquest curs està previst impartir mòduls de 10 hores en anglès i en francès, orientats a la presentació i venda del producte i/o servei, ja sigui de manera presencial o a través dels xarxes. Un dels objectius de l’Escola és establir una proposta estable d’idiomes especialitzada en turisme i en vi en aquestes dues llengües.

D’altra banda, i també en l’àmbit de la formació contínua, l’Escola d’Enoturisme ofereix d’octubre a desembre un mòdul sobre innovació del producte enoturístic anomenat “El turisme que ve. Innova el teu producte”, amb l’objectiu de buscar noves propostes de producte turístic per captar l’atenció del client i saber-les vendre a la xarxa. Aquesta formació sobre màrqueting i innovació, que serà 100% online, preveu un acompanyament i assessorament dels experts a l’alumnat per tal que entre els mesos de gener i febrer el producte estigui ja al mercat.

Una altra iniciativa en l’àmbit de la formació contínua és el mòdul “Nous temps, nous reptes per les empreses del S.XXI, més enllà de l’empresa tradicional”, destinat a enfortir la marca en l’entorn digital i a les xarxes socials per gestionar la identitat de la marca empresarial i planificar una estratègia de promoció i comercialització efectiva de l’empresa, identificant els nous canals i la manera d’accedir en funció dels targets.

Aquesta oferta formativa pretén adaptar-se a les necessitats canviants del sector i a la formació en l’àmbit enoturístic, basada en la innovació i adaptació a la nova realitat turística i enoturística, per reforçar-ne la seva singularitat i arrelament al nostre territori.

Al web de l’Escola, www.escolaenoturisme.cat es pot consultar tota la informació referent als nous cursos i als tràmits per a poder-se inscriure.

PDF INFORMATIU DE TOTS ELS CURSOS:

https://www.laconca51.cat/wp-content/uploads/2020/09/Escola-Enoturisme-Nova-oferta-Curs-2020-21.pdf