Els límits del turisme

Primera càpsula de la segona temporada de la secció Laboratori Turístic. En aquesta primera entrega José Antonio Donaire reflexiona sobre els límits del turisme.

Enumera els tipus de limits que s’han de mesurar per tal de saber si un territori està al límit de visitants. Introdueix la variable de la població resident a l’hora de valorar la capacitat turística d’un territori.

Parla de l’exemple de Barcelona i proposa mesures per tal de distribuir els turistes pel territori de forma més equitativa. Proposa una major dispersió arreu del territori.

Limitar la capacitat d’oferta, és una de les opcions que tenen els territoris carregats de turisme però s’ha de saber gestionar de forma coordinada amb l’entorn per tal de no traslladar els problemes a una altra part del territori.