El valor dels recursos turístics

Damià Serrano en aquesta nova entrega explica de forma detallada els conceptes i les diferències entre patrimoni turístic, recurs turístic, atractiu turístic i producte turístic.

Explica la seva formula per entrendre aquests conceptes i poder detectar quins elements del patrimoni turístic poden ser recursos turístics.

Tot seguit, la següent fase és; com passem del recurs turístic a atractiu turístic? A la càpsula trobareu els elements que permeten fer aquest salt.

Finalment tenim el producte turístic, que és aquell conjunt d’atractius turístics que es combinen entre ells per tal de ser consumits turísticament.

També incideix en com podem posar en valor aquests recursos, quin paper hi té l’administració i els agents privats i com es pot millorar la relació i la coordinació entre amdós. El punt crític, segons Serrano, és com convertim l’atractiu turístic en producte turístic; la posada en el mercat!