El jardí etnobotànic del Museu de la Vida Rural

Els humans i les plantes han estat en estreta relació al llarg de la historia. D’aquest vincle han sorgit coneixements tradicionals sobre l’ús d’aquestes espècies, formes de relacionar-se amb la biodiversitat de l’entorn i també ha influït en el vocabulari local. La ciència natural i social que s’ocupa d’estudiar aquestes relacions entre les societats humanes i les plantes és l’etnobotànica.

Cada vegada és més evident la importància d’aquesta disciplina per la recuperació de coneixements locals, un saber que esdevé necessari preservar i traslladar a una societat cada vegada més urbana i desconnectada del món natural i dels seus orígens.

El jardí etnobotànic que podem trobar al Museu de la Vida Rural és un projecte que neix amb la finalitat d’adquirir consciència sobre la conservació de l’entorn natural així com per recuperar aquesta memòria sobre l´ús que s’ha fet al llarg de la història de determinades plantes.

A través d’un estudi bibliogràfic i d’entrevistes a persones de l’Espluga de Francolí, s’han recollit dades empíriques amb el descobriment de qualitats comestibles, medicinals, tòxiques i religioses de les plantes. Amb l’objectiu de traslladar tot aquest coneixement obtingut que ens ofereixen els testimonis reals de la nostra comarca, el jardí etnobotànic es converteix en un espai de reflexió que va molt més enllà de l’exposició d’aquestes mostres.

En aquest sentit, podem dir que les plantes que hi trobem ens parlen, ens expliquen històries i ens remeten a èpoques concretes. La recuperació de totes aquestes dades l’ha dut a terme l’associació Els Corremarges, una entitat dedicada al cultiu, la recol·lecció, l’elaboració i la distribució de productes naturals i artesans, que té com a objectiu la recuperació, el manteniment i la difusió del saber popular sobre les plantes i els recursos naturals de L’Espluga de Francolí.

El jardí està dividit en dotze parts atenent les característiques de les varietats que hi podem trobar. Es tracta d’un espai viu i dinàmic que s’adapta a les condicions meteorològiques i estacionals de cada època de l’any. Per aquest motiu, depèn del moment en què el visiteu, el podreu veure en un estat diferent.