Desenvolupament econòmic sostenible de la Conca de Barberà

2400La comarca de la Conca de Barberà és predominantment rural però compte amb un ventall de recursos naturals que la poden dotar d’una gran capacitat per generar activitat econòmica sostenible al voltant del vi, de l’oli, dels cereals, del paisatge, de la gastronomia, del turisme rural i dels petits productors de qualitat i de proximitat. El mateix temps la comarca s’enfronta a un canvi estructural davant l’envelliment de la seva població i la conseqüent manca de relleu generacional, malgrat això, la tendència a la migració cap a la ciutat està canviant lentament cap el repoblament rural.

Durant aquestes tres últimes dècades els joves catalans han adquirit una gran formació universitària, i el retorn del capital humà jove pot suposar una oportunitat en la generació d’ocupació no estacionaria, moderna, professional, i innovadora en el territori. La joventut per naturalesa busca créixer l’autoestima, el desenvolupament personal i crear un entorn social amb una identitat positiva, per això és transcendental dissenyar un model de desenvolupament econòmic consensuat i sostenible territorialment que incorpori una modernització de l’espai rural.

Els nous valors paisatgístics, mediambientals, naturals, les oportunitats econòmiques que ofereix la comarca poden fer front a les necessitats laborals dels nostres joves, i fer de la comarca un indret modern, ric, culta i divertit.  Per acomplir aquest objectiu, és important millorar el coneixement de les oportunitats econòmiques del territori, afavorir el diàleg entre el món empresarial, universitats i administració mitjançant fòrums, visites, col·loquis i innovació i recerca, per tal d’actuar junts i de forma transversal per acomplir l’objectiu. Cal conèixer la realitat social i els reptes als que ens enfrontem com a comarca i transmetre els valors positius que ajudin a descobrir les oportunitats de quedar-se al territori, i per això és vital tenir una centralització tècnica i política, així com una coordinació entre agents socials, privats i administració a nivell comarcal.

Una altra eix vertebral del desenvolupament rural és la mobilitat. La comarca de la Conca de Barberà està situada estratègicament entre tres grans capitals. Si territorialment es posiciona de manera clara amb un model predominantment sostenible i poc industrialitzat podrà apostar sense por per millorar la mobilitat mitjançant un transport públic eficaç i eficient que permeti tenir a prop i a l’abast de tothom els serveis sanitaris, educatius, artístics, comercials que una societat del benestar necessita.

http://agenda19.cat/articles/el-garbell#.UxbQ1vl5PQo

[Josep Saperes]