Declaració d’intencions

Segons el diccionari General de la Llengua Catalana un garbell és un estri que consisteix en un receptacle el fons del qual és ple de forats iguals, que serveix per a separar objectes de grandor desigual, deixant passar els uns i retenint els altres.

A partir d’aquest mes el garbell serà un espai d’opinió mensual de les persones que formem part del projecte la Conca 5.1. Aquest projecte nascut ja fa més d’un any és encapçalat per dos joves emprenedors de la comarca; el Josep Saperes i el Leandre Romeu.

La Conca 5.1 és un projecte de desenvolupament econòmic local que compta amb diverses branques. Fins a dia d’avui l’acció principal del projecte s’ha desenvolupat mitjançant la realització de més de quaranta entrevistes a persones i col·lectius que es dediquen al món de la viticultura, la restauració, l’allotjament rural, l’agricultura ecològica entre d’altres a la comarca…

Actualment el projecte es troba en la fase d’edició d’aquestes entrevistes que s’ha de convertir en un documental pioner a la comarca on es reflexioni sobre els punts forts, els punts febles, les amenaces, les oportunitats del sector de l’enoturisme a la comarca. Tot marcant al mateix temps unes línies estratègiques i d’acció per la comarca els propers anys que siguin útils i serveixin de guia per totes aquestes persones.

A part del documental, també està prevista al llarg dels propers mesos l’edició d’un llibre on s’estudiï més acuradament aquesta anàlisi econòmica i social.

A més, el projecte a través del bloc a Internet acull actualment una altra branca; l’Àgora 5,1 un espai de debat obert a tothom on diverses persones de la comarca interessades amb l’enoturisme i la comarca en general opinen mitjançant un article d’opinió.

Per tant el garbell a partir d’avui, gràcies a la generositat de la gent de l’Agenda 19, es converteix en una nova branca del projecte la Conca 5.1. Amb aquesta columna d’opinió tal com indica el seu nom que hem definit a l’inici de l’article, pretenem que serveixi de filtre de tot el que s’està movent al món de l’enoturisme a la comarca. Intentarem destriar el gra de la palla, aportar temes de debat, apuntar idees i acostar el debat, la reflexió al voltant de totes qüestions a tota la societat i totes les administracions.

La nostra declaració de principis i d’intencions és la de treballar per una comarca que aposti per l’agricultura, la vinya, els cellers, les cooperatives, els restaurants, les cases rurals, els petits productors… Que aposti per un turisme responsable, cultural interessat amb el patrimoni històric, arquitectònic, monumental. Una comarca que protegeixi el medi ambient, que visqui de cara a les muntanyes i l’entorn rural. Que promogui l’ agricultura ecològica, els productes de proximitat, els serveis autòctons. Dotar la comarca d’un sector complementari a l’ industrial. Construir les bases d’un sector potent que pugui ser una eina clara de futur pel sector econòmic i productiu en els propers anys.

Hem concebut aquest espai com un espai obert, parlarem de totes aquestes qüestions i de tot el que estem treballant amb la Conca 5.1 però també ens reservem la potestat de parlar de qüestions històriques, qüestions d’actualitat, aspectes sociològics… sempre relacionades amb l’enoturisme, la natura, el paisatge, la comarca i el país en general.

[Leandre Romeu]