Dinamització agrària en micropobles i comarques rurals

La necessitat:

El camp català viu un abandonament progressiu de l’activitat agrària i un envelliment alarmant dels titulars d’explotacions, fet que es tradueix en un problema de concentració de la terra i manca de relleu  generacional. Sovint no existeix un relleu familiar en la pròpia empresa agrària, i les persones que no provenen d’una família amb tradició agrícola o ramadera encara tenen més difícil la seva incorporació al sector. No disposar de terres pròpies complica molt més l’emprenedoria al camp i les generacions joves tenen molt poca capacitat d’inversió. De retruc, les cooperatives agràries veuen com la incorporació de nous socis està aturada.

Paral·lelament, cada cop hi ha més experiències de producció i elaboració agroalimentària amb criteris de producció agroecològica que comercialitzen a través de circuits curts de comercialització. Tot i així, son moltes les dificultats per tirar endavant i per aconseguir ser sostenibles a nivell social, econòmic i ecològic.

La viabilitat de la pagesia és indispensable també per al manteniment del mosaic agroforestal i ramader i per a la reproducció sostenible de les comunitats rurals que viuen integrades en l’entorn, son preservadores dels recursos naturals i generadores de sobirania alimentària.

L’alternativa:

L’articulació de la pagesia en xarxes de suport mutu i d’estructures per mancomunar serveis son algunes de les iniciatives que trobem arreu del territori per abordar de forma col·lectiva alguns dels reptes que es presenten com la creació de circuits de comercialització conjunts, obradors compartits, magatzems compartits, etcètera. En l’àmbit del relleu agrari fan falta nous dispositius que facilitin la continuïtat de l’activitat agrària i rejoveneixin el món rural com els Espais Test Agraris

Des de les administracions públiques també es poden desenvolupar iniciatives de suport per tal de visibilitzar el producte local, facilitar el consum, cedir espais i locals o orientar la compra pública cap al consum de productes locals i ecològics.

Qui ens pot ajudar:

Bancs de terres:

Eines de dinamització i suport a la gestió de l’espai agrari. La principal tasca és la mediació i l’impuls d’acords entre persones propietàries de finques rústiques en desús, o a punt de ser-ho, i persones demandants que volen gestionar-les.

Banc de terres i recursos del Baix Camp:  https://campviu.cat/

Banc de terres del Priorat: http://pectpriorat.cat/banc-de-terres-del-priorat

Iniciatives de venda agrupada de circuit curt de comercialització:

Recull d’iniciatives realitzada per Pam a Pam: hi trobareu experiències d’arreu de Catalunya i experiències locals com Fet a la Conca, una cooperativa de productores i elaboradores de la Conca de Barberà que comercialitzen de forma conjunta: https://pamapam.org/ca/abastiment/

Catàlegs de pagesia que comercialitza en circuits curts de comercialització al Camp de Tarragona:

La pagesia i el paisatge ens alimentenCatàleg de la pagesia i artesania alimentària de la Conca de Barberà: https://aresta.coop/wp-content/uploads/2020/07/Cataleg-Pagesia-Conca-de-Barber%C3%A0.pdf

Catàleg de productors de Montsant a Taula:  http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/serra-montsant/coneix-nostra-feina/centre_de_documentacio/publicacions_del_parc/De-Montsant-a-taula/Cataleg-Montsant-a-taula.pdf

Llistat de productors/es del Baix Camp: https://campviu.cat/comprarapages/

Llistat de productors/es de l’Alt Camp: http://www.altcamp.cat/index.php/cc-consellcomarcal/noticies/250-alt-camp-de-la-terra-a-la-taula

Microfinançament per a projectes agroecològics:

Dunia: http://www.projectedunia.org/

Obradors públics, vivers agroalimentaris i obradors compartits:

Espai Cuina: obrador públic ubicat a Concactiva Montblanc: http://www.concactiva.cat/espai-cuina/presentacio

Viver de celleristes: viver de celleristes ubicat a Barberà de la Conca: http://www.concactiva.cat/viver-celleristes/presentacio

Viver de cavistes ubicat a Montblanc: info@concactiva.cat

Baseactiva viver de cervesers ubicat a Santa Coloma de Queralt: info@concactiva.cat

Mapa d’obradors compartits a Catalunya elaborat per Tres Cadires: https://trescadires.wordpress.com/obrador/

Manual d’obradors compartits elaborat per la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià: https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/manual-obradors-val.pdf

Consum organitzat al Camp de Tarragona:

Vídeo de promoció conjunta dels grups i cooperatives de consum del Camp de Tarragona i llistat i contacte dels mateixos: https://coopcamp.cat/2020/03/26/campanya-hofemagroecologic-dels-grups-i-cooperatives-de-consum/

Iniciatives de conservació de la biodiversitat: iniciatives que fan prospecció etnobotànica, caracterització de varietats, venda de llavors de varietats locals, etcètera i en general treballen per la conservació i multiplicació de varietats locals com a element indispensable per a la conservació de la cultura agroalimentària, la resiliència dels agroecosistemes. En podem trobar diversos exemples:

Les Refardes: https://www.lesrefardes.coop/ca/

Eixarcolant: https://eixarcolant.cat/

Fundació Miquel Agustí: http://fundaciomiquelagusti.com/

La Safranòria: associació per la conservació de l’agrobiodiversitat al Priorat. https://lasafranoria.wixsite.com/website

L’Almàixera: banc de llavors del camp. almaixera@mundoalternativo.org

Dinamització local agroecològica:

Fleca L’Aresta: cooperativa de treball sense ànim de lucre i de iniciativa social que, entre d’altres coses, desenvolupa projectes de dinamització rural i agroecològica, formació i acompanyament. Treballa sobretot al Camp de Tarragona i comarques properes.  https://aresta.coop/

Arran de terra: cooperativa de treball sense ànim de lucre que realitza processos de transició agroecològica i suport a la pagesia local, també fa assessorament. https://arrandeterra.org/

Fòrum Agrari del Priorat: espai de trobada obert a tothom (pagesia, tècnics, administracions i altres sectors econòmics de la comarca) per tal de posar en comú i debatre dubtes, problemàtiques, experiències i idees de cara a afrontar els reptes d’un sector com l’agrari, pilar de l’economia i de la identitat prioratina, un sector essencial en la configuració i conservació del nostre paisatge agrari mediterrani que opta al reconeixement de la UNESCO. https://prioritat.org

Acompanyament a l’emprenedoria agroalimentària al Camp de Tarragona:

Coopcamp – Ateneu Cooperatiu del Camp de tarragona: https://coopcamp.cat/contacta-2/

XEMAC: https://ruralcat.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=34cacbec-51c5-453f-8be3-095ca2644111&groupId=20181

Espai Test Agraris:

Guia per la creació d’ Espais Test Agraris elaborada per Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA): https://espaciostestagrarios.org/ficheros/archivos/2020_05/guia-creacion-espacios-test-agrarios.pdf

Guia per la creació d’Espais Test Agraris en cooperatives agràries elaborada per Coopcamp en el marc del Grup de treball per la creació d’espais test agraris al Camp de Tarragona: https://coopcamp.cat/serveis/biblioteca/

Compra pública i menjadors escolars ecològics:

Guies i entitats que assessoren per la transformació de menjadors col·lectiu en menjadors de producte local i ecològic.

Guia 2030, transformar el menú per transformar el sistema alimentari. Elaborada per l’Associació menjadors escolars ecològics que assessora per la conversió a menjador escolar ecològic. https://www.menjadorsecologics.cat/

L’Aresta cooperativa: assessorament i acompanyament al Camp de Tarragona. https://aresta.coop/educacio

Ecocentral: empresa distribuïdora d’aliments ecològics i de proximitat per a empreses gestores de menjadors escolars i menjadors escolars autogestionats. https://www.ecocentral.cat/

XAMEC: Xarxa Agroecològica de Menjadors Escolars de Catalunya: https://www.ecocentral.cat/

Certificat de professionalitat en Agricultura Ecològica a Mas Carandell a Reus: http://www.mascarandell.cat

Certificat de professionalitat en Agricultura Ecològica a la Cambra de Comerç de Valls: https://cambravalls.com, taniasocias@escolaelsol.org

Custòdia Agrària:

GEPEC: https://gepec.cat/

Xarxa de Conservació de la Natura: https://xcn.cat/