El vi i les xarxes socials

Aquesta primera entrega més llarga del que acostumaran a ser, el Xavier Ayala ens parla de la situació actual del vi a mode d’introducció i a continuació entrem al tema que ens ocupa en aquesta primera edició de la secció que és el del vi i les xarxes socials. El Xavier ens fa un anàlisi molt acurada de quines són les xarxes socials del món del vi, quin paper juguen i com les podem utilitzar per donar a conèixer tot el que envolta el vi.