Cures als micropobles i a les comarques rurals

En el territoris rurals són dues les circumstàncies que posen en evidència la necessitat d’organitzar serveis de cura adequats i accessibles per a tota la població: l’envelliment de la població i la dificultat d’accés a serveis adequats degut a la dispersió territorial i despoblament. Aquesta realitat, caracteritzada per un elevat nombre de persones grans o amb dependència, multiplica les tasques de cura. Aquestes, sovint són assumides de manera individual per les dones o derivades a persones cuidadores, majoritàriament dones, que exerceixen la seva feina en situacions de precarietat.

L’alternativa:

En diferents territoris s’està estudiant l’impuls de cooperatives sense ànim de lucre i d’iniciativa social per articular serveis demajor qualitat a les zones rurals i generar condicions dignes de treball per les persones cuidadores. Son iniciatives embrionàries que necessiten suport públic però que poden resoldre una mancança social per atendre les necessitats de persones grans i persones amb dependències.

També existeixen algunes cooperatives agràries, que en la seva vocació d’oferir serveis a les persones sòcies, han creat seccions d’atenció domiciliària per donar resposta a la necessitat de la població envellida dels pobles i territoris rurals.

En un fórmula que va encara més enllà, trobem exemples de cooperatives on es genera treball per a persones amb diversitat funcional i/o malaltia mental en l’àmbit rural, normalment en activitats relacionades amb la producció o elaboració agroalimentàries. Aaprofitant, així, el recurs bàsic dels territoris rurals que és la terra agrícola. Algunes d’aquestes experiències incorporen el servei de residència en la mateixa estructura.

Qui ens pot ajudar:

Xarxa de Municipis per L’Economia Social i Solidària (XMESS): https://xmess.cat/

Exemples referents:

Cuidem Lluçanès cooperativa: https://www.cuidemllucanes.cat/

Som Atenció domiciliària cooperativa: http://www.somad.coop

L’Olivera cooperativa: cooperativa de treball associat dedicada a l’atenció a les persones i a la producció d’oli i vi ecològics a través de la inserció sociolaboral amb persones amb diversitat funcional. Una de les residències es troba a Vallbona de les Monges i l’altra a la Serra de Collserola a Barcelona. http://www.olivera.org

Aprodisca: associació sense ànim de lucre d’atenció a les persones que incorpora serveis de residència, atenció domiciliària i inserció laboral de persones amb diversitat funcional i/o malaltia mental a través de diferents projectes com son un obrador per a l’elaboració agroalimentària, activitat de restauració entre d’altres. Treballen en tota la Conca de Barberà i La Selva del Camp. https://aprodisca.org

COCOPE Sociedad Cooperativa: cooperativa agrària ubicada a Valladolid que ha creat, a través de la constitució d’una fundació, una residència per persones grans: www.pinnafidelis.com

Cooperatives agràries amb secció d’Atenció Domiciliària: més informació a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. https://www.cooperativesagraries.cat/