Cultura als micropobles i comarques rurals

Els territoris rurals han sigut, durant molt de temps, lloc de retir per a artistes, escriptors, pensadors…el que diriem «gent de la cultura», i encara ho és ara. Però quan parlem del món rural, i les mancances de serveis que pateix, sovint pensem en botigues, internet, centres de salut, transport o oficines bancàries. Molt poques vegades ho identifiquem amb teatres, cinemes, centres culturals, sales d’exposicions, museus, biblioteques o tot un gruix d’agents i espais formals o informals que creen i ofereixen cultura.

D’altra banda, s’associa el món rural amb un tipus de cultura concreta, la de la tradició i el folclore, directament relacionada amb els oficis artesans, sovint perduts o en extinció, o amb el calendari d’actes religiosos. Sense entrar a debatre què entenem per cultura, ens preguntem, és possible una societat sense ella? La resposta és clarament no: les nostres maneres d’habitar el territori i relacionar-nos-hi ja conformen una forma de cultura. A més a mes, de manera desitjada o no, ens arriben a diari centenars d’imatges i textos que conformen la nostra manera de pensar el món en què vivim.  La inexistència d’espais i programacions de qualitat, la precarietat a què està subjecta el sector de la cultura i l’auge de la cultura de masses acaben abocant els pobles i territoris rurals a l’estancament sociocultural i la «fuga» de talents i de participació cultural cap a altres zones amb més oferta.

L’alternativa:

Si volem garantir un més dels drets i serveis bàsics de la ciutadania, com és el de la participació en la vida social i cultural, és necessari disposar d’espais (formals o informals) de trobada, d’eines i recursos per dinamitzar la vida cultural de tots els sectors socials i totes les edats, així com brindar el suport necessari a les entitats i associacions que volen entomar part d’aquesta tasca.

Des de les administracions públiques es poden desenvolupar iniciatives de suport als creadors i creadores locals, no només del món de l’art, sinó de la cultura en general, incloent-hi els oficis lligats al camp o a qualsevol altra activitat econòmica o social amb certa trajectoria i centralitat. Implicar els centres educatius, la tercera edat o el jovent, propiciant espais de trobada i intercanvi entre elles, o amb agents culturals foranis, catalitzant processos d’innovació, gaudi i creació de productes culturals, siguin  materials o simbòlics.

Qui ens pot ajudar?:

Les Contrabandistes coop ofereixen serveis de barra amb cerveses artesanes i locals a esdeveniments culturals, festes majors, etcètera: https://lescontrabandistes.cat/

Banc Memòria: Records combinats amb tecnologia puntera i creativitat sostenible Conscients dels problemes d’envelliment i despoblació d’alguns municipis de Catalunya, així com la necessitat de potenciar el seu turisme i el seu patrimoni  “Banc de la Memòria” va més enllà de digitalitzar i catalogar les històries i vivències de la nostra gent gran, sinó que a més a més, pretén donar-li un retorn directe fent ús de l’enginy i les noves tecnologies. https://bancmemoria.cat/

Cultura 21: Cooperativa de treball associat dedicada a la gestió i dinamització cultural des d’una òptica activa. Des de l’any 2011 fomenten en diferents àmbits i expressions culturals una aproximació entre el públic general i les cultures perifèriques. https://cultura21.coop/

Experiències referents:

Fira Tàrrega: cada any organitza la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, un aparador internacional de la creativitat escènica, amb una programació heterogènia que posa una atenció especial en les arts de carrer i l’espai públic. Fira Tàrrega és també una estructura d’acompanyament en els processos de producció d’espectacles i d’inserció en els circuits de distribució per als artistes. https://www.firatarrega.cat

Centre Art i Natura de Farrera: residència de treball per a artistes i investigadors d’arreu del món. De titularitat municipal, el servei està gestionat per l’associació sense ànim de lucre, els Amics del CAN. Ubicat al petit poble de Farrera al Pallars Sobirà. https://farreracan.cat

Museu de la Vida Rural: museu ubicat a l’Espluga de Francolí, gestionat per la Fundació Carulla, que ha esdevingut un centre cultural de la memòria, la reflexió i la transformació sostenible des del món rural. https://museuvidarural.cat/

La Conca 5.1: associació que treballa per donar a conèixer i reflexionar sobre els productes agroalimentaris de proximitat, l’enoturisme, el territori, el paisatge, la gastronomia, l’agricultura, el desenvolupament local, la societat i la cultura. Treballa a través de diverses eines com una pàgina web en constant actualització de recursos i continguts escrits per desenes de col·laboradores i la organització de diverses activitats culturals físiques principalment a la Conca de Barberà. https://www.laconca51.cat

Escola Contrapunt: escola de música cooperativa que gestiona centres en 10 municipis del Baix Penedès. https://www.escolacontrapunt.cat