Com ens diferenciem?

Actualment, si hi ha alguna destinació turística que vol diferenciar la seva oferta de la resta, cal que aporti un valor afegit en la seva “marca”, i que aquest valor sigui percebut per part dels clients reals i els clients potencials.

El turisme és un fenomen que mou milions de persones a tot el món, i aquest fet fa que en moltes ocasions es pugui posicionar com un dels principals motors econòmics d’un territori. Els canvis que ha sofert aquest sector fomenten cada vegada més la competència entre destinacions de territoris diferents, i m’atreviria a dir que fins i tot es pot reflectir aquest fet dins de la mateixa destinació.

En aquest aspecte, queda molt més que justificada la necessitat, cada vegada més valorada, d’entendre quin és el comportament del turista, amb la intenció d’optimitzar la pròpia oferta. Cal saber a quins clients ens dirigim o ens volem dirigir, establir uns objectius i prioritats, amb l’objectiu de definir una oferta competitiva i diferenciada de la de la resta de destinacions. Per això és necessari fer una anàlisi interna per saber en quina situació ens trobem, i també en quina posició es troba la nostra competència.

Per diferenciar-nos, cal que busquem quins són aquells productes que només la nostra destinació pot oferir al turista; aquells recursos amb els quals només nosaltres podem satisfer aquella demanda i/o necessitat concreta. D’aquesta manera el visitant percebrà el nostre territori com a únic. I és que, en definitiva, un producte turístic serà diferenciat quan el consumidor el consideri de valor superior al d’altres destinacions.

En l’actualitat, diverses destinacions turístiques basen la seva diferenciació o posicionament a partir de reclams sobre beneficis emocionals del visitant. Eslògans com “Catalunya és casa teva” o “Girona emociona” són exemple d’això. M’atreviria a dir que una marca que busca diferenciar-se, gairebé en totes les ocasions, al missatge de promoció sempre s’hi associa un benefici emocional per al client. I, en definitiva, quan un client reserva o visita una destinació concreta, es genera un sentiment; i els gestors del territori sempre busquen que es tracti d’emocions positives.

Aquestes emocions poden reflectir-se en sentiments com el d’experimentar una sensació de felicitat o alegria, per exemple, a partir d’un contacte assaborint l’entorn o amb la mateixa gent del territori. Per tant, podríem insistir en la idea que els consumidors experimenten les destinacions turístiques, no tan sols com a productes funcionals o serveis, sinó com a paquets de sentiments.

En aquest sentit, cal tenir en compte que en l’activitat turística no només s’ha de considerar la satisfacció dels clients externs, sinó també la dels clients interns. Els residents són la peça clau en un bon posicionament d’una destinació i han de notar els beneficis del desenvolupament turístic del territori i, per tant, implicar-s’hi activament per assegurar-nos una bona rebuda del visitant.