Ciutadans mòbils

En aquesta càpsula José Antonio Donaire comença parlant dels conceptes “resident” i “turista”. Que entenem per cada cosa, com ha evolucionat el seu paper i quines són les previsions de futur. Tot seguit, explica el concepte de “ciutadans mòbils” que Donaire qualifica com els nous nòmades, persones que es situen a mig camí entre el que coneixem avui en dia com a resident i com a turista. Un procès característic de les àrees metropolitanes però que a poc a poc es va estenent pel territori.

Donaire descriu diversos exemples de “ciutadans mòbils” i analitza quin efecte i quins canvis provoca aquest fenomen en la gestió turística.