41°21’09.4”N 1°11’38.2”E

El paisatge – com exposa Joan Nogué a l’article El paisatge com a construcció social – és un producte social que es pot interpretar com el resultat d’una transformació col·lectiva de la naturalesa, una projecció cultural d’una societat en un espai determinat. Els paisatges estan plens de llocs que encarnen l’experiència i les aspiracions dels éssers humans. I la seva representació – en aquest cas fotogràfica – no només ens mostra com són aquests espais, sinó que és també una construcció, una composició, una nova manera de veure’ls.

© Albert Carreras, 2015