Gestió dels espais naturals protegits

Vista del bosc de Poblet-2A la comarca de la Conca de Barberà tenim varis espais naturals de protecció especial: PNIN de Poblet, PEIN Muntanyes de Prades, PEIN Sistema Prelitoral Central, PEIN Tossal Gros de Miramar, PEIN Obagues del riu Corb i PEIN Vall la Vinaixa, amb un total de 18.593,46 hectàrees protegides. El PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) de les Muntanyes de Prades és el que abraça més superfície però, sens dubte, és el PNIN (Paratge Natural d’Interès Nacional) de Poblet el que té un grau de protecció més elevat, superior al d’un Parc Natural i per sota de la màxima protecció dels Parcs Nacionals.

Malauradament, aquesta protecció dels espais naturals és tan sols sobre paper (decrets i lleis), ja que sobre el terreny no hi ha la gestió que hi hauria d’haver. Als PEIN’s podem afirmar que no es fa cap tipus de gestió i, evidentment, cap inversió. Al PNIN de Poblet existeix un equip de gestió i una Junta Rectora, però actualment les inversions són inexistents, tan sols hi ha pressupost per mantenir el poc personal i la feina del dia a dia.

Imatge habitual del centre d'interpretació tancatAquests espais, de gran valor natural, podrien ser un puntal més pel desenvolupament de la comarca potenciant el turisme de natura i generant llocs de treball. Però la manca d’inversions i de gestió fa que només siguin espais oblidats. És realment molt lamentable la situació del principal espai natural protegit de la Conca, el Paratge Natural de Poblet, que malgrat ser un espai d’alt grau de protecció li manca molt per ser un espai ben gestionat. Serveix com a mostra el fet que, dels dos punts d’informació als visitants, només un estigui obert i només els caps de setmana d’una època concreta de l’any.

Si el que volem és una comarca ben gestionada penso que s’hauria de començar, precisament, per tenir una bona gestió sobre els espais naturals protegits, amb ofertes destinades als propis ciutadans de la comarca i a tots aquells que la visiten.

[MANEL MARTÍNEZ]