Biodiversitat al Francolí!

A principis de febrer es van instal·lar caixes niu per a ocells insectívors  i  caixes refugi per a ratpenats de dos models diferents. D’una banda, caixes de fusta en arbres i per l’altra, caixes de ciment de fusta en edificis. Es van instal·lar en diferents trams del riu Francolí i també a l’Ermita de Sant Josep. Aquestes caixes, un total de 27, s’han col·locat amb l’objectiu de proporcionar refugi per aquests grups faunístics, i suplir la manca de cavitats naturals, tant a bosc com en edificis.

Després d’anys de treballs per aconseguir arranjar l’entorn del riu Francolí, la regidoria de medi ambient de l’Ajuntament de Montblanc va decidir fer aquesta actuació de la instal·lació de les caixes. Així doncs, l’Ajuntament es va posar en contacte amb el Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà (CHNCB) per tal de tirar endavant el projecte. El CHNCB és una entitat local sense ànim de lucre amb la finalitat cultural i científica de l’estudi, divulgació, i defensa del patrimoni natural i cultural.

Caixa refugi de fusta per a ratpenats, col·locades en arbres.
Caixa refugi de fusta per a ratpenats, col·locades en arbres.

 

El CHNCB va col·laborar conjuntament amb l’empresa Dàurica, Serveis ambientals i biodiversitat per aconseguir el seu correcte subministrament i col·locació. Aquestes caixes niu i refugi s’han instal·lat en el tram del riu Francolí, comprès entre la Font de la Ceba i la Sallida i també a l’Ermita de Sant Josep, per a espècies d’ocells insectívors i ratpenats d’entorns més forestals.

Les caixes niu per a ocells insectívors estan elaborades amb fusta de pi de 20 mm de gruix. Es col·loquen penjades en branques, mitjançant ganxos. Les caixes refugi per a ratpenat estan elaborades amb fusta de pi de 25 mm de gruix ja que requereixen un millor aïllament. Es col·loquen collades o amb ganxo, sempre repenjades als troncs dels arbres. Se’ls aplica un tractament protector amb oli de llinosa en el seu exterior per una major durabilitat. Per la seva banda, les caixes de ciment de fusta tenen una gran durabilitat i permeten una millor adaptació, mimetitzant-se amb la superfície de les parets.

Caixa refugi de ciment de fusta per a ratpenats, col·locades en edificis o infraestructures.
Caixa refugi de ciment de fusta per a ratpenats, col·locades en edificis o infraestructures.

 

L’objectiu principal d’aquesta acció és poder culminar els anys de treballs d’adequació del riu Francolí, implementant ara aquesta actuació per tal de fomentar la biodiversitat. Així, s’aconsegueix un equilibri ecològic important en diferents aspectes del nostre entorn. Com per exemple, amb les espècies problemàtiques com són la processionària de pi (Thaumetopoea pityocampa), considerada plaga, o bé el mosquit tigre (Aedes albopictus), considerat transmissor de malalties. Els ratpenats i/o els ocells insectívors poden ajudar al control de les seves poblacions. D’una banda, els ocells insectívors que ocupen les caixes (mallerengues) poden trencar bosses de processionària i alimentar-se d’erugues. I de l’altra, els ratpenats poden depredar la fase adulta de la processionària (papallones nocturnes) i també capturar mosquits.

Procés de col·locació de les caixes
Procés de col·locació de les caixes

 

El CHNCB, per una banda, aposta per fer un seguiment d’aquestes caixes per tal de tenir informació sobre l’ús que aquests grups de fauna n’estan fent i, per l’altra, poder dur-ne a terme un manteniment i assegurar que es troben en bon estat i plenament funcionals. Paral·lelament, es creu que seria un component ideal el fet de que Montblanc participés en projectes de seguiment a nivell de Catalunya. Pel que fa als ocells, es podria emmarcar dins el projecte Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya (SOCC), que és un projecte realitzat des de l’any 2002 i que té com a objectiu conèixer les tendències temporals de les poblacions d’ocells comuns a Catalunya i, mitjançant aquestes dades, generar indicadors sobre la qualitat del medi. Els resultats que s’obtenen del SOCC són de gran utilitat per determinar les tendències de les diferents espècies i dels seus hàbitats. Ja que, gràcies al caràcter bioindicador dels ocells, les dades permeten generar indicadors que contribueixen a conèixer l’estat dels principals ecosistemes del país i els efectes del canvi climàtic. Amb la mateixa finalitat, també seria interessant seguir obtenint informació sobre les poblacions de ratpenats en el context del Francolí i la Conca de Barberà.

Entorn d'actuació en el riu Francolí
Entorn d’actuació en el riu Francolí

 

Per tal de fomentar la consciència ambiental i fer-la arribar a tots els públics, durant la setmana de la joventut de Montblanc, d’aquest any 2017, hi ha programada una activitat relacionada. Aquesta constarà d’una jornada educativa de descoberta de ratpenats per al públic en general. La primera part de la jornada serà un taller, a la tarda de dimarts 4 de juliol de 2017, orientat als més petits, de construcció de refugis senzills de ratpenats, que podran endur-se a casa i penjar a la paret de l’edifici per contribuir a conservar-los. La segona part de la jornada serà al vespre/nit, del mateix dia, i serà una activitat de ciència ciutadana, conduïda per dos tècnics, on els assistents podran veure com es treballa en la recerca de ratpenats, podent observar de prop aquests petits mamífers voladors, ja que hi haurà captura i identificació de les diferents espècies.

Així, entre tots s’aconsegueix fomentar la biodiversitat i es conserven un seguit d’espècies que són vitals per l’equilibri ecològic.

_____________________________

Fotografia de portada: Caixa niu de fusta per a ocells insectívors.