Articles de
Gerard Batalla

Membre de l’Assemblea Pagesa de Catalunya.