Articles de
Carles Bertran

És llicenciat en Geografia i doctor en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona. És director del Centre d’Informació de Treballadors Estrangers (CITE) i responsable de Migracions de CCOO de Catalunya. Actualment és president de l’Associació dels Amics del Castell de Barberà de la Conca i va ser coordinador de la Festa de Trepat de Barberà de la Conca des de l’any 2011 fins el 2013.
Construir un relat de territori

Durant aquests darrers mesos hem compartit diferents conceptes que, al meu parer, formarien part d’una nova manera d’entendre les polítiques de desenvolupament territorial, més centrades en els aspectes socials que no pas en el mer creixement econòmic. Hem parlat, doncs, de cooperació, participació, gestió de la diversitat, sensibilització contra els estereotips i els prejudicis, autoestima,…

Llegir Més
Apoderament

L’apoderament és la forma normalitzada pel Consell supervisor del Termcat, del terme anglès empowerment, que segons el diccionari Collins significa “to give or delegat power or authority” (donar algú poder o autoritat). En aquest sentit, apoderament deriva del verb català apoderar, que té el mateix sentit que el verb anglès, i que significa “atorgar poders…

Llegir Més
Compromís

La paraula compromís té la seva arrel etimològica en la paraula llatina “compromissum”, formada per “com” (mutu) i “promissum” (promesa). És a dir, literalment significa “promesa mútua”, però entesa com una obligació que sorgeix de forma voluntària entre dues persones. De fet, les tres primeres accepcions de compromís recollides al Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans…

Llegir Més
Cooperació

Etimològicament, cooperació prové del terme llatí cooperatio, format pel prefix co-  (con, reunió, unió), operari (treballar, actuar) i el sufix -ció (acció i efecte). És a dir, cooperació voldria dir l’acció de treballar en comú. En aquest sentit, i  segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, la cooperació s’ha d’entendre com l’acció col·lectiva que persegueix…

Llegir Més
Desmuntant prejudicis

Segons el Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, la primera accepció del terme estereotip és “Planxa de metall tipogràfic obtinguda amb un motlle que és l’empremta d’una o més planes compostes amb caràcters mòbils”. I si bé la segona accepció té a veure amb les idees prefixades que hom té sobre determinades…

Llegir Més
La cohesió social

Del llatí cohaesum, cohesió és l’acció i l’efecte d’adherir-se o reunir-se les coses entre si. Així, des d’una perspectiva estrictament etimològica, la cohesió està relacionada amb l’establiment d’un lligam entre diferents parts d’un tot. Si ens remetem a l’àmbit de les relacions socials, la cohesió social es refereix als lligams i al consens que s’estableixen…

Llegir Més