L’agricultura, la gastronomia i el turisme ecològic. Una aposta de present i futur

slowlife 2Per tal de donar resposta a les persones amb discapacitat, a APRODISCA com totes les entitats i empreses hem hagut de seguir adaptant-nos als requeriments i necessitats del panorama actual, tant a nivell empresarial com social. És per aquest motiu que per tal de garantir la sostenibilitat futura dels nostres serveis laborals vàrem decidir reorientar les nostres activitats cap a la creació d’HORTUS APRODISCAe: un projecte agroalimentari ecològic dedicat al cultiu, l’elaboració i la comercialització de productes i menjars ecològics.

HORTUS fomenta l’ocupació responsable, la igualtat d’oportunitats mitjançant la fixació de talent en el propi territori i la sostenibilitat amb el mediambient. A nivell agroecològic fomenta la recuperació de varietats locals, promou valors tradicionals i gastronòmics autòctons i cohesiona mitjançant la participació comunitària, la sensibilització i la formació a nens, joves i grans. Impulsant un canvi en els hàbits alimentaris fomentant una alimentació més saludable, equilibrada i nutritiva.

Disposar a la nostra comarca d’una indústria d’elaboració d’aliments i menjars ecològics obre un marc d’oportunitats pels pagesos i joves que volem ser capaços de viure de la nostra terra, que escoltin les nostres inquietuds i vivències de tots els que hem cregut amb l’agricultura ecològica com una opció viable de sostenibilitat i alternativa de futur a la pagesia convencional.

Consciència ecològica 
Actualment l’agricultura ecològica posa de manifest la necessitat de ser coherents amb el nostre territori i amb la manera de mantenir-ho que han dut a la pràctica els nostres avantpassats durant anys, aquesta consciència ens porta a recuperar una manera de cuinar molt més lligada a la terra i a preguntar, investigar quins eren els ingredients i els productes, com es preparaven i es cuinaven.  Totes les ensenyances que donava la terra i que cal plantar si volem recollir un bon futur. No volem oblidar d’on venim ni cap on anem, encoratjats cap al camí dels valors com el respecte a l’entorn i a tot el que la terra ens dóna.

Es va obrint pas com a alternativa productiva al model d’industrialització que ha transformat d’arrel les activitats agràries. Fruit de l’esforç realitzat per pagesos, tècnics i consumidors, la producció ecològica s’està consolidant i comença a gaudir del reconeixement institucional. A casa nostra, ha marcat l’entrada en una fase d’efervescència del sector ecològic amb un increment notable del consum i amb la multiplicació de productors, elaboradors i comercialitzadors. Aquesta incipient “normalització” de la producció ecològica afavoreix la viabilitat de les finques ecològiques i la creació de nous projectes productius.

Estem convençuts de l’efecte multiplicador del comerç de proximitat i de les relacions de confiança entre els consumidors i els productors. El projecte HORTUS disposa des de l’any 2009 d’una botiga d’alimentació ecològica amb verdura, fruita, embotits, làctics, carns, pasta, productes sense gluten, llegums …

El turisme ecològic i sostenible: turisme slow, viatjar a un altre ritme.

Una nova tendència alternativa diferent al turisme tradicional, és un enfoc per a les activitats turístiques en la qual es veu privilegiada la sostenibilitat, la preservació, l’apreciació del medi (tant natural com cultural) que acull i sensibilitza als viatgers. Encara que existeixen diferents interpretacions, el turisme ecològic es promou com un turisme “ètic” que es reflexa en l’estructura i funcionament de les empreses/grups/cooperatives que es dediquen a oferir aquest servei.

L’any 2009 Montblanc va ser la seu del primer Congrés d’ecoturisme, un esdeveniment entorn al turisme rural i els ecoallotjaments que organitzava la Confederació Catalana d’Agroturisme i Turisme Rural. És necessari doncs, buscar una integració real entre l’entorn i el visitant. Creiem que la nostra comarca ofereix tot un ventall de possibilitats per aquest viatger conscient, amb sensibilitat, amb respecte a la cultura local i compromès a l’hora de viatjar.

Per tot això considerem vital posar èmfasi en la difusió d’aquesta altra manera de viatjar a un altre ritme, un canvi de paradigma per la societat en la que vivim en que tot es fa amb pressa i no es gaudeix dels petits moments que ens aporta el nostre paisatge i cultura.

La nostra comarca té tot allò d’abans, d’avui i del demà que tot viatger pot apreciar gaudint dels nostres valors mediambientals, culturals i gastronòmics.

 APRODISCA
HORTUS APRODISCAe
http://hortusaprodiscae.org/