EL TURISME I LA CULTURA COM A EINA DE DINAMITZACIÓ A FORÈS

SONY DSC

Els antecedents

Forès és un poble d’interior, al límit de la comarca de la Conca de Barberà en sentit estricte i la veïna Segarra. Es troba en territori muntanyós i en general despoblat, allunyat d’altres pobles veïns i allunyat de les carreteres i vies de comunicació que travessen la comarca de la Conca i apartat també de les carreteres i vies de comunicació de la veïna Segarra.

L’any 2008 Forès es trobava _ i de fet es troba_ en un fort procés de despoblació progressiva que ja ve de molt lluny i que s’agreuja a principis del present segle XXI. I aquesta població es caracteritza, al seu torn, per ser una població envellida, on la major part que la compon és gent gran o adults, amb escassa joventut i amb la inexistència de naixements des de fa almenys dues dècades.


Punt de partida de la dinamització turística i cultural

Forès esdevé principalment un lloc d’estiueig i segona residència, encara que en els últims anys aquestes modalitats d’estada a Forès també hagin afluixat lleugerament. En aquests anys ja s’haurien dut a terme i es durien a terme important obres de millora i reforma de les infraestructures principals, fet que fa que Forès es trobés molt arreglat i amb els serveis necessaris disponibles.

L’any 2008, des del govern local, la despoblació i l’envelliment de la població es veu si no com un fet irreversible, com un fet molt difícil de revertir. Però sí que es creu oportú apostar decididament pel turisme i la cultura com a eines de desenvolupament i dinamització del territori.

Amb l’objectiu de dinamitzar Forès turística i culturalment hi cabrien línies tals com la comunicació i les relacions publiques, la dinamització de les festes i les celebracions, i la creació d’alguns productes turístics a Forès. Faria falta una persona que se n’encarregués d’aquest tema.

Però aquestes línies de treball no es durien a terme fins el 2009 a través de plans d’ocupació. És a partir de 2011 es crearia un lloc de treball fix a mitja jornada que s’encarregués de dur a terme la tasca de la dinamització turística i cultural.

Què s’ha aconseguit amb aquest treball?

El primer que s’ha aconseguit és que ara mateix Forès, a pesar de què encara pateix despoblació i envelliment, segueix essent un poble viu i dinàmic. S’ha aconseguit que els veïns de Forès – tant els que hi viuen dia a dia com els qui no-,  aquells qui tenen arrels a Forès, aquells que hi tenen simpatia i gent de la contrada estiguin informats i participin de forma més o menys activa de les activitats de Forès. Forès ja no és només un poble físic, sinó que també té transcendència a través de la xarxa i les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

En segon lloc ha permès donar a conèixer Forès a la Conca i arreu de Catalunya. Forès es dona a conèixer a través de la web i les xarxes socials i també a través de la premsa. Però es dóna a conèixer especialment quan es fan coses que conviden a la gent a venir a Forès, ja sigui actes culturals com el Forès poesia i música, ja sigui altres festes o esdeveniments, ja sigui per ser pas de curses ciclistes o marxes de resistència, ja sigui donant servei als usuaris del GR-175 (Ruta del Císter) per dormir o fer àpats al Refugi, ja sigui oferint vàries rutes de btt i senderisme al terme i entorn, o bé per oferir visites guiades per Forès, entre moltes altres.

Per últim, i com a conseqüència directa de les anteriors fites aconseguires, s’ha aconseguit una cosa molt important com és la recuperació de l’autoestima de la gent de Forès. Malgrat la poca gent, el poble és viu, a Forès es fan moltes coses i la gent ve expressament a gaudir-ne. I constantment hi ha noves notícies de Forès a la web i a les xarxes socials, Forès no està mai parat. I tot plegat fa que els qui viuen a Forès es sentin orgullosos de ser de Forès i que els qui hi tenen una segona residència o qualsevol lligam estiguin més vinculats que mai amb Forès i també estiguin orgullosos d’aquest.

Què falta aconseguir?

Al cap de cinc anys de què l’ajuntament confiés en el turisme i la cultura com a eines per dinamitzar Forès no s’ha capgirat, ni de bon tros, la tendència al despoblament i l’envelliment de la població, i, de fet, no sabem si arribarà a capgirar-se mai. El que sí que està clar és que volem que Forès sigui un poble viu i dinàmic amb la gent que hi viu, amb la gent que hi té la segona residència o hi estiueja, i amb els diferents turistes i visitants.

Sí que es sap a hores d’ara que aquesta dinamització, encara que modesta, ha aportat resultats molt positius com ja hem assenyalat i la idea és seguir treballant fermament en aquesta direcció. Cal mantenir la feina feta fins ara i anar-hi introduint noves iniciatives i esperem que un dia la dinamització turística i cultural puguem incidir en positiu tant amb la societat de Forès, com també en la seva economia.

En resum

La dinamització turística i cultural a Forès ara per ara és tan sols un granet de sorra molt petit des del punt de vista estrictament turístic i cultural. Però si podem anar treballant per les línies generals proposades _ en sincronia amb altres agents econòmics, turístics i culturals de la comarca_  pot ser un projecte molt ampli i ambiciós per tal de donar a conèixer el poble arreu i fer que hi hagi certa iniciació al turisme, però també passa per donar valor i autoestima al territori i a la seva gent tant a nivell paisatgístic, com patrimonial, cultural i turístic.

[Àrea de Turisme i Cultura de l’Ajuntament de Forès]
http://www.fores.cat/