41°46’56.5″N  1°05’39.8″E

Hotel**, finestrals, snack bar. Cinc plantes, penthouse amb àmplies vistes a la calor. Sembla que es pot percebre a dins un piano entregant St. James Infirmary. El pianista deu portar un frac gastat amb el corbatí tort i el coll de la camisa brut. S’adreça concentradament i professional a un públic de taules plenes de cadires a sobre. Segueix allà, impertèrrit, amb la dolça melodia, imaginant que, almenys, es deu trobar en un casino abandonat on el glamur de la nostàlgia l’alçarà com una figura narrativa envejada per algun director de cine independent.

© Albert Carreras, 2017