41°24’35.6″N 1°13’36.8″E

A mesura que es circula amb visió paisatgística un s’adona de la presència dels dipòsits instal·lats permanentment sobre els espais. Hi ha dipòsits per tot arreu, des de les grans tines de vi, com aquestes de Barberà, fins a sitges, dipòsits per a aliments a les granges, dipòsits d’aigua, dipòsits per gasos, dipòsits per purins, dipòsits abandonats… Dipòsits, per contenir líquids o granels. Els dipòsits solen ser visibles pels colors o sobretot per les mides que gasten. La cooperativa de Barberà (que no és pas petita) no deuria poder albergar els 5 nous dipòsits que s’han aixecat just al costat, potser la modificació que necessitava amenaçava les sòlides tines de ciment originals. Acer inoxidable palplantat davant del verd de juny. Vida intempèria.