El turisme 2.0

Cinquena entrega de la secció Laboratori Turístic. Aquest mes José Antonio Donaire parla de la revolució més important del món turístic; el turisme 2.0! Els turistes poden parlar directament amb altres turistes o pre-turistes dels llocs i les experiències que han tingut a les destinacions que han visitat. Donaire aconsella als destins turístics entrar a les xarxes socials i incorporar el concepte “d’escolta activa” en la seva dinàmica de treball. Saber que diuen de tu els turistes i també de les altres destinacions és molt important per planificar i prendre decisions. Mai com ara hem pogut saber que pensa el turista de nosaltres amb tanta rotunditat, aquest fet ha de permetre als gestors públics i a les empreses decidir millor i amb dades més fiables.

El turisme 2.0 està canviant la forma d’entendre el turisme. Permet a empreses petites especialitzar-se i penetrar en sectors fins ara impensables. Així com multiplicar per dos les teves condicions, però també és una arma de doble tall; el turisme 2.o pot amplificar les teves virtuts però també els teus defectes. Acabem la càpsula audiovisual fent una predicció de cap on anirà el turisme 2.0 els propers anys amb l’afirmació de Donaire que passarem de l’internet de les persones cap a l’internet de les coses.

 

Amb la col·laboració de:

banner2