Compromís per la Conca

El passat dissabte 9 de maig l’Associació La Conca 5.1, l’Associació dels Amics del Castell de Barberà de la Conca i l’Associació dels Amics del Paratge Natural de Poblet van signar un acord de col·laboració per crear una plataforma, amb el nom “Compromís per la Conca”, que vol agrupar les entitats de la Conca de Barberà interessades en promoure actuacions conjuntes arreu del territori que fomentin el coneixement del patrimoni paisatgístic, cultural, històric, patrimonial i enològic de la Conca de Barberà com a element de desenvolupament sostenible del territori.

Per dur a terme els objectius previstos, les entitats signats han acordat establir una comissió paritària formada per un representant de cada entitat per fer el seguiment de l’assoliment dels acords previstos, que haurà d’establir el pla de treball anual i es reunirà de manera trimestral.

La primera prioritat de les tres entitats promotores es donar a conèixer aquest acord i treballar per incorporar-hi altres entitats del territori amb l’objectiu de consolidar la plataforma Compromís per la Conca, com un àmbit de col·laboració entre les entitats de la comarca interessades en promoure un model de creixement sostenible, respectuós amb el medi ambient, participatiu i que tingui el benestar de tota la població de la comarca en el seu eix central.

_____________________

MANIFEST

COMPROMÍS PER LA CONCA
Una nova aposta pel territori

Darrerament, des de diferents àmbits s’ha posat de manifest la necessitat de promoure una nova  manera de concebre les polítiques de desenvolupament del territori, que comporti un procés obert, dinàmic i clarament més participatiu. Des d’aquest nou enfocament, l’objectiu darrer no és tan sols el desenvolupament econòmic de territori sinó que també té en compte quin model social ha de ser el resultant d’aquesta intervenció.

Així, aquesta nova cultura del territori comporta una implicació directa de la societat civil organitzada des de l’inici en el procés de diagnòstic, definició dels objectius, posada en pràctica, seguiment i avaluació de qualsevol iniciativa que es porti a terme a la comarca.

En aquest sentit, administració i societat civil han d’anar de la mà, i s’ha de superar el tradicional paper de receptor passiu que la societat civil ha tingut fins ara, a la qual se li presenten els projectes ja elaborats, davant dels quals només tenim l’oportunitat de fer-hi al·legacions.

Davant d’això, i com a agents organitzats del territori, volem assumir un paper més actiu en la concepció d’un model de desenvolupament del territori i considerem necessari constituir un àmbit estable de participació i anàlisi de la realitat comarcal amb l’objectiu de promoure un desenvolupament equilibrat i sostenible, compartit i col·lectiu, que afavoreixi el conjunt dels habitants de la comarca, garanteixi la cohesió social i millori les expectatives de futur del territori.

És per això que les entitats signants d’aquest document es comprometen a treballar, des dels seus respectius àmbits d’actuació, per:

  1. Promoure actuacions conjuntes arreu del territori que fomentin el coneixement del patrimoni paisatgístic, cultural, històric, patrimonial i enològic de la Conca de Barberà com a element de desenvolupament sostenible del territori.
  2. Esdevenir agents actius de la promoció d’una nova cultura del territori que incorpori un caràcter més participatiu, de baix a dalt, i que tinguin l’equitat social i el bé comú, la sostenibilitat i el creixement econòmic equilibrat en el centre dels seus interessos.
  3. Generar sinergies entre els diferents agents implicats i les administracions per promoure un gran pacte comarcal, transversal i inclusiu, per establir els objectius i les prioritats, definir l’elecció de les estratègies i dissenyar un pla d’acció d’un pla del desenvolupament integral del territori.
  4. Constituir una plataforma d’entitats que promogui la mobilització dels agents locals i que consolidi un àmbit estable de treball per assolir els objectius recollits en aquest document.

Més informació i adhesions: compromisperlaconca@gmail.com

Conca de Barberà, 9 de maig de 2015

_____________________

ENTREVISTA al programa “La Tarda” de la Xarxa Ràdio parlant de la plataforma:
http://programes.laxarxa.com/audio/95848
http://www.laxarxa.com/latarda/noticia/neix-l-embrio-de-compromis-per-la-conca

http://www.naciodigital.cat/delcamp/laconcadiari/noticia/4416/es/constitueix/plataforma/entitats/compromis/conca

http://www.radiomontblanc.cat/node/531

http://www.esplugafmradio.info/#!noticia-Es-constitueix-la-plataforma-d%E2%80%99entitats-%E2%80%9CComprom%C3%ADs-per-la-Conca%E2%80%9D

ENTREVISTA al programa “L’escletxa” de l’Espluga FM Ràdio:

http://www.esplugafmradio.info/#!audio-9832-L%27Escletxa-del-dissabte-16-de-maig–de-2015