Desenvolupament social i territori

Desenvolupament social i territori és una secció mensual que vol aportar al debat de la planificació territorial un enfocament centrat en la millora social i del benestar del conjunt de la població a partir de la presentació, en forma de glossari, de diferents conceptes vinculats amb una nova cultura del territori que, a més d’aspectes de desenvolupament econòmic, incorpori una mirada moral i ètica del territori. Amb Carles Bertran.